Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Ajut COVID-19

Ajut per al pagament del lloguer, de l’habitatge habitual, per a persones en situació de vulnerabilitat provocada per la pandèmia del Covid

La finalitat d’aquests ajuts és resoldre els problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer a causa de l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Específicament, aquests ajuts també han de servir per fer front a la devolució dels ajuts transitoris de finançament regulats a l’article 9 del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, quan no es puguin fer front.

L’ajut va dirigit a les persones titulars del contracte de lloguer, o qualsevol dels membres de la unitat familiar, que s’hagin vist afectades per una situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del COVID-19, a conseqüència de

  1. Haver passat a estar en situació d’atur.
  2. Li hagin fet un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO).
  3. Hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari.
  4. Altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos.

Les sol·licituds s’han de presentar en imprès normalitzat, degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació establerta.

El termini per sol·licitar l’ajut és del 19 de maig de 2020 al 30 de setembre de 2020 Les sol·licituds es poden presentar a:

a) Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya https://web.gencat.cat/es/tramits. Per conèixer com fer la tramitació on-line disposeu d’un tutorial, així us podeu estalviar cues a les oficines i fer-ho des de casa.

b) Les borses que formen part de la xarxa de mediació per al lloguer social o a les oficines locals d’habitatge que col·laboren mitjançant conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

c) La seu de l’entitat titular o administradora de l’habitatge, en els casos de llogaters d’habitatges administrats per administracions, empreses públiques o entitats sense ànim de lucre, que col·laboren mitjançant conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

d) L’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir a les dependències abans indicades i a l’Oficina Virtual de Tràmits (http://tramits.gencat.cat).

La persona sol·licitant ha d’acreditar el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020. Si el contracte s’ha formalitzat durant aquest període, s’ha d’acreditar el pagament des de l’inici del contracte.

Tots els membres de la unitat familiar han de complir amb les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Les sol·licituds es resolen seguint l’ordre d’entrada al registre corresponent, amb la documentació completa i correcte, fins l’exhauriment de la dotació pressupostària.

L’ajut es pot concedir per un import màxim de 6 mesos de la renda de lloguer, dels mesos des d’abril a setembre de l’any 2020.
Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut o prestació per al pagament del lloguer que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per les mateixes mensualitats del mateix any.

Des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya es posa a disposició un telèfon de suport al ciutadà per les consultes que puguin tenir per la seva tramitació: 900 922 841

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: