Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Foment de l’arbitratge de consum

És tasca de l’ Administració Pública el foment de la mediació i l’arbitratge com a mètodes de resolució de conflictes així com el fet d’incentivar l’adhesió d’empreses i entitats a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.

En aquest sentit s’ofereix al ciutadà la possibilitat de resoldre una controvèrsia basada en una relació de consum a través d’un procés de mediació i/o arbitratge.

La mediació és un procediment ràpid, senzill i gratuït que té com a finalitat la resolució d’una divergència sorgida en el marc d’una relació de consum a través de la intervenció d’un mediador que, de manera imparcial, té per objectiu assolir un acord entre les parts.

En cas que no s’assoleixi aquest pacte a través de la primera fase, hi ha la possibilitat de recórrer a l’arbitratge, procediment extrajudicial de resolució de conflictes voluntari, gratuït, executiu i objectiu en què serà un Tribunal Arbitral qui es pronunciï sobre la qüestió que es planteja.

Les principals característiques d’aquest procediment són les següents:

Voluntari

Per resoldre una controvèrsia a través d’aquesta via, és necessari  que un/a consumidor/a o usuari/ària, presenti una sol·licitud d’arbitratge, i que l’empresari/ària o comerciant/a accepti sotmetre-s’hi.

Gratuït

Es tracta d’un procediment en què les parts obtindran un laude o resolució equiparable i amb els mateixos efectes que una sentència judicial i de manera gratuïta.

Hi ha però una excepció, el cost de peritatges realitzats per tal de dictar un laude es pot fer pagar a una o les dues parts en cas que hagin estat demanats a instància d’aquestes o si l’Òrgan Arbitral ha observat mala fe en la seva manera d’actuar.

Executiu

La decisió del Tribunal té caràcter vinculant, valor de cosa jutjada i els mateixos efectes que una sentència judicial.

En cas d’ incompliment d’una de les parts, l’altra té la possibilitat de recórrer al Jutge de Primera Instància del lloc on s’ha dictat el laude. Aquest òrgan no es pronunciarà sobre el fons de l’assumpte, es cenyirà a executar el laude.

Objectiu

La finalitat de l’arbitratge de consum és fer justícia de manera objectiva i imparcial i per tal que això sigui possible s’integren en l’Òrgan Arbitral representants dels/de les consumidors/es, dels/de les empresaris/àries i de l’Administració.

DOCUMENTS
Compromís d’adhesió d’empreses
ENLLAÇOS
JACC
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: