Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Ajut Bo de lloguer Jove

SUBVENCIONS AJUT AL LLOGUER PER A PERSONES JOVES

S’ha publicat en el DOGC la Resolució DSO/2837/2022, de 16  de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a persones joves per a l’any 2022.

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques, joves de 36 anys o menys, que siguin titulars d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l’habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

A tenir en compte:

Termini:

  1. El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el dia 28 de setembre de 2022 a les 9 hores i finalitza el dia  7 d’octubre de 2022 a les 15 hores. Recomanem les sol·licituds electròniques.
  2. Podeu accedir a la informació i presentar les sol·licituds en aquest enllaç: Tràmit ajut al lloguer per a joves.

Ingressos:

Període impositiu per acreditar en aquesta convocatòria és el de l’exercici 2021.

Els ingressos computables  per a l’obtenció de la subvenció, en relació amb la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l’exercici 2021, són la quantitat que resulti de sumar els ingressos de la base imposable general (casella 435) i de la base imposable de l’estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420.

  1. Import màxim del lloguer mensual no pot ser superior a 600 euros .
  2. Per a famílies nombroses, famílies monoparentals  i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem de mobilitat favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

Per a més información us atendrem mitjançant correu electrònic: borsahabitatge@riberaebre.org o al número de telèfon 977 401 851.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: