Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Ajuts de lloguer any 2024

S’ha publicat en el DOGC la Resolució TER/1138/2024, de 4 d’abril per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a l’any 2024 per a persones que tinguin de 36 a 64 anys (MITMA LM 2024).

 Hi consta:

  • Apartat 1:

Obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a l’any 2024, per a les persones que a data 26 de febrer de 2024 tinguin de 36 a 64 anys.

  • Apartat 4:

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 15 d’abril de 2024 a les 09:00:00 hores i finalitza el 10 de maig de 2024 a les 14:00:00 hores, ambdós inclosos.

  • Apartat 6:

D’acord amb el que disposa l’apartat 2 de la base reguladora 5, el període impositiu per acreditar en aquesta convocatòria és el de l’exercici 2022.

Els ingressos computables per a l’obtenció de la subvenció, en relació amb la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l’exercici 2022, són la quantitat que resulti de sumar els ingressos de la base imposable general (casella 435) i de la base imposable de l’estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420.

6.2 L’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) per a l’exercici 2022 és de 7.967,73 euros anuals.

  • Apartat 7:

Imports màxims del lloguer o preu de cessió mensual

Les Terres de l’Ebre: 600 euros.

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

S’adjunta, Resolució TER/1138/2024, de 4 d’abril, formulari LG, Full de Transferència (SEPA).

El telèfon d’informació ciutadana és el 012 i la presentació de documentació es podrà fer online o bé a les oficines locals d’habitatge.

Per presentar la sol·licitud per internet: https://habitatge.gencat.cat_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer

 Per a més informació us atendrem mitjançant correu electrònic: borsahabitatge@riberaebre.org o al número de  telèfon 977 401 851.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: