Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Ajuts de lloguer MITMA

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER MITMA ANY 2022 

S’ha publicat en el DOGC la RESOLUCIÓ DSO/1967/2022, de 21 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a l’any 2022.

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin 36 anys o més, que compleixin els requisits que estableix la base 4, i siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

A tenir en compte:

1. Termini:

El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el dia 28 de juny de 2022 i finalitza el dia 15 de juliol de 2022.

2.Les sol·licituds es podran presentar electrònicament https://habitatge.gencat.cat/ajutlloguer i presencialment a partir del dia 28 de Juny de 2022.

Recomanem les sol·licituds electròniques.

3.El període impositiu per acreditar en aquesta convocatòria és el de l’exercici 2020.

Els ingressos computables per a l’obtenció de la subvenció, en relació amb la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l’exercici 2020, són la quantitat que resulti de sumar els ingressos de la base imposable general (casella 435) i  de  la base imposable de l’estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420.

4. Import màxim del lloguer mensual no pot ser superior a 600 euros.

 

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals  i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

Per a més informació us atendrem mitjançant correu electrònic: borsahabitatge@riberaebre.org o al número de  telèfon 977 401 851.

 

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: