Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Serveis a les administracions

Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica

L’Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica és un servei adreçat als ajuntaments de la comarca que pretén donar-los suport tècnic, assessorament i acompanyament en el seu procés de modernització mitjançant la implantació de l’administració electrònica.

On som?

Per posar-vos en contacte amb nosaltres, us podeu adreçar a:

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

Pl. Sant Roc, 2

Móra d’Ebre

977 40 18 51 (matins de 8 a 15 h)

serveisinformatics@riberaebre.org · informatica@riberaebre.org · programacio@riberaebre.org

Quins serveis oferim?

Servei d’assessorament en administració electrònica

Oferim assessorament i acompanyament continuat durant el procés d’implantació dels serveis d’administració electrònica i de seguretat del Consorci AOCCATCERT – Agència Catalana de Certificació iCESICAT.

El catàleg dels serveis és pot consultar en l’apartat de Serveis del web del Consorci AOC. Els principals serveis són:

 • eTRAM: Mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet
 • Via Oberta: Compartició de dades entre administracions.
 • EACAT: Tramitació inter-administrativa entre les administracions públiques catalanes
 • PCSP: Plataforma de Serveis de Contractació Pública (inclou perfil de contractant)
 • e.FACT: Factura electrònica
 • eNOTUM: Notificacions electròniques
 • ERES: Registre d’Entrada i Sortida
 • Cercador: Cercador de les administracions públiques
 • IDEC Local: Plataforma de gestió de cartografia digital per al món local (carrerers, etc.)
 • Entitat de Registre idCAT: Certificats digitals per als ciutadans.
 • Serveis de Seguretat CESICAT: Seguretat en la informació.

Servei de formació i divulgació de l’administració electrònica

Realitzem tasques de promoció, divulgació i formació dels serveis d’administració electrònica i de seguretat del Consorci AOCCATCERT – Agència Catalana de Certificació i CESICAT:

Servei de certificació digital

Som una entitat de registre que col·labora amb l’Agència Catalana de Certificació – CATCert, en la prestació de serveis de certificació a les administracions públiques catalanes.

Les entitats de registre passen a formar part de la jerarquia d’entitats de certificació de les entitats públiques de Catalunya i es regeixen per la regulació dels serveis de certificació feta per CATCert així com tots els procediments operatius, de seguretat i d’arxiu. Aquest servei va dirigit a les administracions públiques catalanes, així com a d’altres entitats públiques que desitgin certificar al seu personal directament o bé col·laborar en l’emissió de certificats.

Entitat col·laboradora del Consorci AOC en la gestió de subvencions

El Consell Comarcal col·labora amb el Consorci AOC en la gestió de les subvencions concedides als ajuntaments de la comarca en les convocatòries anuals de subvencions als ens locals per a la participació en les iniciatives promogudes pel Consorci AOC.

La nostra tasca és revisar la justificació de les despeses incorregudes en els projectes subvencionats i avaluar-ne la correcta execució i implantació.

Els ajuntaments han de justificar la despesa a través de l’EACAT mitjançant els models estàndard de certificació de la despesa. Aquest procediment es detalla en el següent enllaç:

http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici/SUBVENCIONS/Justificació-de-subvencions-per-part-dels-ajuntaments

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: