Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Atenció a les persones

MEMORIA EAIA Supracomarcal Ribera d’Ebre-Terra Alta 2021

Memoria comarcal 2023

Aquesta àrea actualment abarca els serveis socials : Equips de treball multidisciplinars, prestacions econòmiques, tecnològiques i de serveis, agrupades segons la tipologia de serveis socials bàsics, serveis socials especialitzats i serveis socials específics.
També inclou els Plans de Ciutadania i Immigració, així com l’Area de la Dona i polítiques d’Igualtat i famílies.

Equip humà de l’Àrea d’Acció social, dona i immigració

Tot aquest personal és de contractació directa de l’ens local
1 coordinadora de l’àrea- Anna Rel
1 auxiliar administrativa

Equip humà de l’Àrea Bàsica – EBAS:

4 educadores socials que ocupen 3’70 llocs de treball
5 treballadores socials que ocupen 4’70 llocs de treball
Ràtios que marca la llei de Serveis Socials 12/2007 de l’11 d’octubre.

Equip humà del Servei d’Ajuda a Domicili:

Oscil•la segons demanda del servei. L’any 2015 varen ser 27 auxiliars a la llar.
Equip humà del Servei de Transport Adaptat:
1 xofer

Equip humà del Servei de Mediació Familiar:

1 tècnic mediador  amb dedicació parcial.

Equip humà del servei d’atenció a la infància i adolescència- EAIA:

1 Treballadora social, 1 psicòleg, 1 pedagoga i 1 educadora social.

Equip humà del Servei d’Intervenció Familiar:

Oscil•la segons necessitat i demanda del servei . Actualment disposem d’1 E.S. per executar el programa als domicilis, identificada com a  tècnica d’intervenció familiar- TIF

Equip humà del Pla de Ciutadania i Immigració:

1 Tècnica de polítiques migratòries.

Equip humà del Servei d’Informació i Atenció a les Dones:

1 educadora social amb dedicació parcial i amb funcions de coordinadora del servei.

A més a més de l’equip humà que us hem relacionat tenim executant en aquests serveis a altres tècnics finançats amb capítol II: 6 monitors de gimnàstica,1 psicòloga i 1 advocada del SIAD, xofers i acompanyants dels transports adaptats i altres tècnics i professionals que executen els projectes del Pla de Ciutadania i Immigració.

Per adreçar-se a la coordinadora de l’Àrea d’Àcció Social, dona i immigració: acciosocial@riberaebre.org

Suggeriments i queixes: serveissocials@riberaebre.org

Fitxers associats
memoria_comarca2020pdf icona
MEMORIA EAIA 2020pdf icona
MEMORIA EAIA Supracomarcal Ribera d’Ebre-Terra Alta 2021pdf icona
memoriacomarcal2022pdf icona
Cartera de Serveis d’Atenció a les persones.pdf icona
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: