Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Organs de participació

Consell consultiu de la gent gran

CD7BC08C-A3CE-4717-8E0C-559B2A4CBB21El Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran de la Ribera d’Ebre és un òrgan sectorial de participació de caràcter consultiu, integrat per les associacions de jubilats i jubilades i pensionistes de la comarca o altres persones representades degudament nomenades pels ajuntaments en el cas d’inexistència d’associacions degudament constituïdes al municipi corresponent amb l’objectiu de promoure l’associacionisme de la gent gran i la seva participació a la comunitat i coordinar unitàriament totes les iniciatives comunes que sobre la matèria s’hi realitzin.

El Consell Consultiu de la Gent Gran de la Ribera d’Ebre es regeix pels seus propis Estatuts.

Els fins del Consell Consultiu de la Gent Gran, a grans trets, són:

 • Conèixer, analitzar i posar en pràctica els informes sobre projectes normatius que puguin afectar a la gent gran, així com els resultats i mancances de les polítiques de destinades a la gent gran a la comarca de la Ribera d’Ebre.
 • Coordinar unitàriament totes les iniciatives comunes que sobre la matèria es realitzin per les associacions de gent gran de la comarca de la Ribera d’Ebre.
 • Participar com a portaveu en la definició de les necessitats socials comarcals en l’àmbit de la gent gran.
 • Informar les iniciatives i projectes que les diferents entitats i òrgans de l’administració realitzin en l’àmbit de la gent gran.
 • Elevar propostes al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre sobre tots aquells temes que puguin repercutir en la millora de la qualitat de vida de la gent gran.
 • Promoure l’associacionisme de la gent gran i la participació en la comunitat.
 • Proposar el nomenament dels representants al Consell Consultiu de la Gent Gran al Consell Comarcal.

Tots els membres tenen representació a l’Assemblea General, que fixa les línies generals d’actuació i té un règim de sessions:

 • En sessió ordinària es convoca dos cops a l’any.
 • En sessió extraordinària quan ho decideixi el president o ho sol·liciti una cinquena part del número de delegats del nombre legal de membres de l’Assemblea General.

El Delegat Nat del Consell Comarcal és el senyor Ramón Sabaté Montagut

Estatuts

Consell consultiu de les Dones

P1010378

El Consell Consultiu de la Dona a la Ribera d’Ebre es constitueix com un òrgan consultiu i de participació sense facultats decisòries, integrat per les associacions de dones de la comarca de la Ribera d’Ebre i altres representades degudament nomenades pels ajuntaments en el cas que d’inexistència d’associacions degudament constituïdes al municipi corresponent amb l’objectiu de coordinar unitàriament totes les iniciatives comunes que sobre la matèria s’hi realitzin.

El Consell Consultiu de la Dona a la Ribera d’Ebre es regeix pels seus propis estatuts.

Els fins del Consell Consultiu de la Dona, a grans trets, són:

 • Coordinar unitàriament totes les iniciatives comunes que sobre la matèria es realitzin per les associacions, entitats i col·lectius de dones de la comarca de la Ribera d’Ebre.
 • Estudiar i definir les necessitats socials comarcals en l’àmbit de les dones.
 • Informar les iniciatives i projectes que les diferents entitats i òrgans de l’administració realitzin en l’àmbit de la dona i el seu entorn.
 • Elevar propostes al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre sobre tots aquells temes que puguin repercutir en la millora de la qualitat de la vida de les dones.
 • Promoure l’associacionisme de les dones i la participació en la societat.
 • Totes aquelles altres actuacions que comportin el desenvolupament de línies de suport a les dones de la comarca.

La presidència del Consell Consultiu de la dona correspon a la Sra. Gemma Carim Gironés presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i la vicepresidència correspon a la Sra. Teresita Agné Galindo consellera de l’Àrea de la Dona.

Les membres estan representades a l’Assemblea General, que fixa les línies generals d’actuació i té un règim de sessions:

 • En sessió ordinària es convoca un cop a l’any.
Fitxers associats
estatutspdf icona
Cartell especificpdf icona
15 de juny 2022 Dia mundial maltractamentpdf icona
INSTRUMENTS JURÍDCS PER PROTEGIR ELS NOSTRES DRETSpdf icona
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: