Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Alertes, avisos i recomanacions

Avís als consumidors que vulgueu reclamar les despeses de constitució de la hipoteca
Data: 15/02/2017

null

 
Habitualment, la formalització d’una hipoteca comporta certes despeses com ara les del notari, les del Registre de la Propietat o l’Impost d’Actes Jurídics Documentats. Ara bé, alguns contractes de préstec hipotecari imposen dins les condicions generals, de forma unilateral, l’obligació d’assumir aquestes despeses per part del consumidor.

No obstant això, la Sentència 705/2015 del Tribunal Suprem, de data 23.12.2015, va declarar abusiva, i per tant nul·la, la clàusula que imposa aquesta obligació en una hipoteca i obliga l’entitat financera a retornar l’import que va cobrar al consumidor pels conceptes de constitució d’hipoteca.

Per tant, per poder reclamar la devolució de les despeses esmentades, el primer que heu de fer és revisar l’escriptura de la vostra hipoteca per comprovar si hi teniu aquesta clàusula o una de similar:
· “Són de compte exclusiu de la part prestatària tots els tributs, comissions i despeses ocasionats per la preparació, formalització, esmena, tramitació d’escriptures, modificació (…) i execució d’aquest contracte, i pels pagaments i reintegraments derivats del mateix, així com per la constitució, conservació i cancel·lació de la seva garantia, essent igualment al seu càrrec les primes i altres despeses corresponents a l’assegurança de danys (…)”.

Si hi constateu l’existència d’una clàusula com aquesta, us recomanem que seguiu les passes següents:

1. Adreceu-vos al Servei d’Atenció al Client (SAC) o al Defensor del Client (DEC) de l’entitat de crèdit on vau contractar el préstec hipotecari i reclameu la devolució de l’import de les despeses de formalització de la hipoteca (feu-ho de manera que en tingueu constància: mitjançant una carta certificada o un burofax amb justificant de recepció o amb la constància del segell de l’entitat, o per via electrònica amb la constància d’un número de reclamació de l’entitat).

Caldrà que aporteu còpia de:
– L’escriptura de la hipoteca.
– La carta de pagament de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats.
– La factura del notari.
– La factura del Registre de la Propietat.

2. Si no us responen en el termini de 2 mesos, o bé la resposta no és satisfactòria, caldrà que us adreceu a una associació de consumidors o al Servei d’Orientació Jurídica (SOJ), per tal que us informin de la possibilitat d’acudir a la via judicial.

· El SOJ és un servei públic i gratuït d’atenció personalitzada del Departament de Justícia de la Generalitat. A Barcelona, podeu adreçar-vos al SOJ hipoteques (carrer Mallorca, número 283), creat en col·laboració amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Podeu sol·licitar cita prèvia en el telèfon 93 496 18 80.


 

Nota en relació amb la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que declara la retroactivitat de les clàusules abusives (21/12/2016) 

En data 21.12.2016 s’ha conegut la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) favorable als consumidors que tenen clàusules sòl en la seva hipoteca que poden ser abusives (per manca de transparència i d’informació en el moment de la signatura).

Conclusions de la sentència del TJUE de data 21 de desembre de 2016: 
Els afectats per les clàusules sòl declarades abusives, teniu dret a la devolució els diners que heu pagat de més en concepte d’interessos, des del moment de la signatura de la hipoteca (retroactivitat).

Consells per als consumidors
Per tal que es procedeixi a la devolució de la diferència entre el tipus d’interès pactat i el realment cobrat per raó de l’aplicació de la clàusula sòl, cal que hi hagi una sentència ferma que determini la manca de transparència i, per tant, l’abusivitat de la clàusula.

Per saber si la vostra clàusula ha estat declarada abusiva per una sentència, us heu d’adreçar a la vostra entitat financera (banc, caixa) i/o demanar assessorament a una organització de persones consumidores.

Els consumidors que disposeu de sentència podeu:

 • Exigir el pagament a la vostra entitat financera. És recomanable que ho feu per escrit (carta certificada, burofax… amb justificant de recepció), al Departament d’Atenció al Client o al Defensor del Client de la vostra entitat financera.

Els consumidors que no disposeu de sentència podeu:

 • Presentar una demanda civil -amb caràcter individual o col·lectiu- i sol·licitar l’aplicació retroactiva. Podeu assessorar-vos de la via judicial al Servei d’Orientació Jurídica.
 • Adreçar-vos a una organització de persones consumidores.
 • Iniciar un procediment extrajudicial de resolució de conflictes (mediació/arbitratge), que és voluntari per a les entitats i els consumidors. Abans, però, cal que presenteu la reclamació prèvia al Departament d’Atenció al Client o al Defensor del Client de la vostra entitat financera (és recomanable que ho feu per escrit -carta certificada, burofax… amb justificant de recepció-). (L’Agència Catalana del Consum contactarà amb el sector bancari i, en cas que l’entitat accepti aquestes vies, ho comunicarem oportunament).

Recomanacions en cas de retard, cancel·lació i incidències a l’equipatge d’un vol
Data: 5/7/2016

El cas de Vueling a l’Aeroport del Prat a Barcelona

1. Informeu-vos de la situació:

2. Com reclamar:

 • Telemàticament (web): Vueling.
 • Presencialment a les oficines de Vueling a l’Aeroport a través dels Fulls Oficials de Queixa/Reclamació/Denúncia, una còpia dels quals us ha de signar/segellar l’empresa com a justificant de recepció.
 • Per correu postal, certificat o per burofax:

Vueling Airlines, S.A.
Parque de Negocios Mas Blau II,
Pla de l’Estany, 5
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona).

3. Informeu-vos dels vostres drets com a usuaris:

4. Més informació


 

Falses factures de la companyia elèctrica ENDESA amb un virus informàtic
Data: 1/6/2016

D’acord amb el comunicat d’Endesa, s’ha detectat una campanya fraudulenta per correu electrònic que simula avisos de factura de la companyia elèctrica, en què es convida el receptor a descarregar una factura. Un cop obert el correu, si s’accedeix a l’enllaç web que inclou, porta a una pàgina amb un codi maliciós o virus que bloqueja els fitxers personals de l’ordinador de l’usuari.

Per això, des de l’Agència Catalana del Consum recomanem que desconfieu dels correus de remitents desconeguts o sospitosos i, sobretot, no faciliteu dades personals ni obriu cap enllaç. Si heu estat víctimes d’aquesta campanya fraudulenta, cal denunciar-ho als Mossos d’Esquadra.

Més informació

Consells per evitar el “phishing” o “pesca” de dades confidencials per Internet (URL)

Comunicat d’Endesa (URL)

Recomanacions a l’hora de comprar les joguines 

Aneu amb mil ulls!

 • Heu de pensar que les joguines han de servir per a divertir els petits.
 • Tingueu en compte l’edat i la maduresa dels infants.
 • Valoreu els continguts dels jocs i els aspectes educatius.
 • Eviteu la distinció sexista i la incitació a la violència.
 • Llegiu les etiquetes, les regles i les instruccions del joc.
 • Fixeu-vos en les dades mínimes obligatòries que hi han d’aparèixer:
  • La marca CE, que significa que la joguina compleix les exigències essencials de seguretat contingudes en les normes comunitàries.
  • El nom i la marca del producte.
  • La raó social i l’adreça del fabricant o importador o venedor.
  • Les instruccions i advertències d’ús i restriccions d’edat, si n’hi ha.
 • Les joguines de funcionament elèctric han d’especificar la potència màxima, la tensió d’alimentació que necessiten i el consum energètic que fan.
 • Les joguines fetes amb materials renovables (fusta, cartró…) tenen, usualment, un impacte ambiental més baix en el procés de fabricació que les que es fan mitjançant processos industrials (materials sintètics, plàstics…).
 • Cal comprovar si la joguina conté peces petites que es poden separar, si té parts o cantells que puguin punxar o tallar, si disposa d’obertures on el nen pugui introduir els dits o les mans i no les pugui treure.
 • Conserveu els catàlegs comercials i la seva publicitat.
 • Demaneu i conserveu la factura o el tiquet de compra, són la vostra garantia.
 • Si detecteu defectes en la joguina heu de dirigir-vos a l’establiment on l’heu adquirida i adjunteu el tiquet de compra.
 • Totes les empreses disposen de fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia
 • És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.
  image001

 

 

 

 

Trobareu més informació:

 image003 Telèfon d’Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya 012Des de fora de Catalunya: 902 400 012 
Des de l’estranger: 00 34 902 400 012 

Avís a les persones usuàries d’Internet que reben correus electrònics fraudulents “PHISHING” (pesca de contrasenyes)

image001

Una altra modalitat de Phishing són les ofertes falses de treball on una empresa fraudulenta us comunica la intenció fictícia de contractar personal laboral de confiança (lloc de comandament o similar, amb uns ingressos alts i ràpids dins d’un horari flexible i des de casa) amb la intenció d’apropiar-se de les vostres dades bancàries per a finalitats fraudulentes. Vigileu si esteu cercant treball en els portals d’Internet perquè, aleshores, podeu rebre correus personalitzats amb la mateixa intenció fraudulenta.

Per tant si rebeu aquest correu electrònic:

 • No l’obriu i elimineu-lo directament.
 • Desconfieu encara que imiti el logotip, les senyes d’identitat o la signatura de l’entitat bancària.
 • No el contesteu ni davant de regals, promocions, urgències ni amenaces de bloquejar-vos el compte.
 • No faciliteu les vostres dades privades d’accés als serveis bancaris.
 • Bancs i caixes mai no us demanaran les claus secretes a través del correu electrònic i, si teniu algun dubte, contacteu amb la vostra entitat de confiança.
 • No empleneu el formulari que us adjunten i no accediu a la pàgina web falsa que inclou el correu.
 • Identifiqueu una pàgina web segura: passa de ser http:// a https:// (indicatiu de servidor segur). A més, a la part inferior del navegador hi ha un cadenat tancat.
 • Instal·leu un programa de protecció (per virus, spam …).

On denunciar-ho?:


Consells de seguretat per collir bolets

image001

Els rovellons són un dels bolets més apreciats pels caçadors de bolets
Consulteu els consells dels Bombers de la Generalitat per collir bolets de forma segura

El règim de pluges de les darreres setmanes a Catalunya i les prediccions meteorològiques més immediates fan preveure una bona temporada de bolets arreu del país. Els Bombers de la Generalitat, en previsió d’una gran afluència a les masses forestals catalanes durant els propers dies, coincidint amb la festivitat local a Barcelona i altres indrets del proper dimarts 24 de setembre, divulguen una bateria de consells als caçadors de bolets per garantir que les seves excursions a muntanya es facin de manera segura i amb el mínim risc de patir alguna incidència.

Consells de seguretat

Els consells dels Bombers per a la caça de bolets són:

 • Tenir en compte la meteorologia de la zona abans de planificar la sortida.
 • Adequar l’equipament a l’activitat.
 • Informar-se de les vies d’accés a la zona.
 • Prendre punts de referència per orientar-se en cas de pèrdua.
 • Comptabilitzar el temps de la jornada, tant d’anada com de tornada, per evitar que es faci fosc.

Consells de seguretat per a boletaires: gencat.cat/interior/boletaires

Consells de seguretat a la muntanya

En cas d’emergència, cal trucar al telèfon d’emergències 112. Recordeu que funciona encara que no hi hagi cobertura, sense targeta SIM, sense saldo i amb el teclat blocat. És gratuït i funciona les 12 hores del dia.

Des del passat dia 1 de setembre, els Bombers de la Generalitat han treballat ja en un total de 10 avisos relacionats amb la pràctica de caçar bolets, i al mes de juny passat hi hagué 2 serveis més relacionats amb boletaires. En aquest sentit, els Bombers van treballar l’any passat en 58 serveis, una xifra que no és gens significativa, ja que la de 2012 va ser una campanya de bolets molt dolenta i, per tant, amb molt poca afluència de boletaires a la muntanya.

Web de la temporada de bolets

Com cada any, la Generalitat posa a disposició de tots els ciutadans un web especial on s’informa de tot allò relacionat amb la temporada de bolets. En aquest portal trobareu una llista dels principals bolets comestibles i dels tòxics, amb imatges per poder-los diferenciar, i així mateix la informació per obtenir el carnet de boletaire. Cal recordar que per poder collir bolets a la zona de Poblet, és necessari obtenir el carnet de boletaire, que té un cost de 10 euros. També podeu consultar com collir els bolets i les recomanacions sanitàries davant les possibles intoxicacions per ingerir bolets, recursos digitals, informació sobre associacions i entitats i una agenda del boletaire.

Temporada de bolets: gencat.cat/bolets

Consells de salut

D’altra banda, cal recordar que cada any hi ha intoxicacions pel consum de bolets tòxics, per això s’aconsella també consultar els consells de salut que ofereix el Canal Salut de la Generalitat.

Intoxicació per consum de bolets tòxics

Més informació 

Per saber més sobre temes de seguretat, podeu seguir els comptes de Twitter de Protecció Civil (@emergenciescat), Mossos d’Esquadra (@mossoscat) i Bombers de la Generalitat (@bomberscat).

Pel que fa al trànsit, consulteu els perfils de trànsit de 35 dels principals eixos viaris catalans al web gencat.cat/transit/twitter.

Més informació

Nota de premsa: Dades de recerques de boletaires


Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: