Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Ajuts i subvencions

AJUTS ECONÒMICS CURS 2024 – 2025

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre obre el període de sol·licitud dels ajuts econòmics destinats als alumnes que cursen estudis obligatoris i que no tenen dret a la gratuïtat d’aquest servei. A sota, s’adjunten les bases que regeixen la convocatòria pública per la concessió d’aquest ajuts així com les dades per ampliar la informació.

Bases Sol·licitud Document Centre
Menjador CatalàCastellà Sol·licitud Recull
Llibres CatalàCastellà Sol·licitud Recull
Llar d’infants CatalàCastellà Sol·licitud Recull

 

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A FACILITAR LA MOBILITAT DE PERSONES PARTICIPANTS DINS EL PROJECTE ANOMENAT “PLA D’EXECUCIÓ ANUAL. RIBERA D’EBRE VIVA. TREBALL A LES COMARQUES 2023” I EN EL MARC DE L’ACCIÓ 41-01 DISPOSITIU D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL RIBERA D’EBRE VIVA.

Bases Català                        Bases Catellà

 

BASES REEQUILIBRI TERRITORIAL COMARCAL 2023

Bases reguladores de la concessió, durant el 2023, de subvencions públiques per al reequilibri territorial comarcal als ajuntaments de la comarca que no poden ser beneficiaris de les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals

Bases Català                      Bases Castellà

 

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONTRIBUEIX AMB UNA SUBVENCIÓ DE 44.400 EUROS A LA MOBILITAT ESCOLAR DEL CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE EL CURS 2020-2021

La Diputació de Tarragona va atorgar al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre una subvenció de 44.400,00 euros, dins del Programa de Mobilitat dels consells comarcal del curs 2020-2021.

Aquesta subvenció va destinada a finançar una part del cost del transport escolar no obligatori de la comarca de la Ribera d’Ebre durant el curs esmentat.

El transport escolar no obligatori a la comarca es financia amb les aportacions del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Tarragona i la dels usuaris.

Móra d’Ebre, 19 de setembre de 2023

 

 

AJUTS ECONÒMICS CURS 2023 – 2024

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre obre el període de sol·licitud dels ajuts econòmics destinats als alumnes que cursen estudis obligatoris i que no tenen dret a la gratuïtat d’aquest servei. A sota, s’adjunten les bases que regeixen la convocatòria pública per la concessió d’aquest ajuts així com les dades per ampliar la informació.

Bases Sol·licitud Document Centre
Menjador CatalàCastellà Sol·licitud Recull
Llibres CatalàCastellà Sol·licitud Recull
Llar infants CatalàCastellà Sol·licitud Recull

 

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A FACILITAR LA MOBILITAT DE PERSONES PARTICIPANTS DINS EL PROJECTE ANOMENAT PLA D’EXECUCIÓ ANUAL. “Treball a les Comarques” 2022. RIBERA D’EBRE VIVA”, I EN EL MARC DE L’ACCIÓ 41-01 DISPOSITIU D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL RIBERA D’EBRE VIVA.

Bases Català                      Bases Castellà

 

BASES REEQUILIBRI TERRITORIAL COMARCAL 2022

Subvencions públiques per al reequilibri territorial comarcal als ajuntaments de la comarca que no poden ser beneficiaris de les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestrucutes locals, any 2022.

Bases Català                      Bases Castellà

AJUTS ECONÒMICS CURS 2022 – 2023

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre obre el període de sol·licitud dels ajuts econòmics destinats als alumnes que cursen estudis obligatoris i que no tenen dret a la gratuïtat d’aquest servei. A sota, s’adjunten les bases que regeixen la convocatòria pública per la concessió d’aquest ajuts així com les dades per ampliar la informació.

Bases Sol·licitud Document Centre
Llibres Català Castellà Sol·licitud Recull
Llar d’infants CatalàCastellà Sol·licitud Recull

 

BASES QUE REGEIXEN LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS DE LA COMARACA PER A ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA, ANY 2022

Bases Català                    Bases Castellà

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A FACILITAR LA MOBILITAT DE PERSONES PARTICIPANTS DINS EL PROJECTE ANOMENAT “PLA D’EXECUCIÓ ANUAL RIBERA D’EBRE VIVA 2021”, I EN EL MARC DE L’ACCIÓ 41-01 DISPOSITIU D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL RIBERA D’EBRE VIVA.

Bases Català                   Bases Castellà

BASES REEQUILIBRI TERRITORIAL COMARCAL 2021

Subvencions públiques per al reequilibri territorial comarcal als ajuntaments de la comarca que no poden ser beneficiaris de les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestrucutes locals, any 2021.

Bases Català                      Bases Castellà

AJUTS ECONÒMICS CURS 2021 – 2022

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre obre el període de sol·licitud dels ajuts econòmics destinats als alumnes que cursen estudis obligatoris i que no tenen dret a la gratuïtat d’aquest servei. A sota, s’adjunten les bases que regeixen la convocatòria pública per la concessió d’aquest ajuts així com les dades per ampliar la informació.

Bases Sol·licitud Document Centre
Menjador CatalàCastellà Sol·licitud Recull
Llibres CatalàCastellà Sol·licitud Recull
Llar d’infants CatalàCastellà Sol·licitud Recull

Segona modificació de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts per a facilitar la mobilitat de persones participants dins el projecte anomenat “PLA D’EXECUCIÓ ANUAL PROJECTE RIBERA D’EBRE VIVA 2019”, i en el marc de l’acció 41-01 dispositiu d’inserció sociolaboral Ribera d’Ebre VIVA.

Bases Català            Bases Castellà

Bases reguladores per a la concessió d’ajuts per a facilitar la mobilitat de persones participants dins el projecte anomenat “PLA D’EXECUCIÓ ANUAL PROJECTE RIBERA D’EBRE VIVA 2020”, i en el marc de l’acció 41-01 Dispositiu d’Inserció Sociolaboral Ribera d’Ebre Viva 2020.

Bases Català            Bases Castellà

Bases que regulen la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments de la comarca per a escoles municipals de música, any 2021.

Bases Català            Bases Castellà

Modificació de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts per a facilitar la mobilitat de persones participants dins el projecte anomenat “Pla d’execució anual Ribera d’Ebre Viva 2019”, i en el Marc de l’Acció 41-01 Dispositiu d’Inserció Sociolaboral Ribera d’Ebre Viva.

Bases Català                       Bases Castellà

Bases reguladores de la concessió, durant el 2020, de subvencions públiques per al reequilibri territorial comarcal als ajuntaments de la comarca que no poden ser beneficiaris de les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals

Bases Català                       Bases Castellà

AJUTS ECONÒMICS CURS 2020 – 2021

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre obre el període de sol·licitud dels ajuts econòmics destinats als alumnes que cursen estudis obligatoris i que no tenen dret a la gratuïtat d’aquest servei. A sota, s’adjunten les bases que regeixen la convocatòria pública per la concessió d’aquest ajuts així com les dades per ampliar la informació.

Bases Sol·licitud Document Centre
Menjador Català Castellà Sol·licitud Recull
Llibres CatalàCastellà Sol·licitud Recull
Llar d’infants CatalàCastellà Sol·licitud Recull
AJUTS ECONÒMICS CURS 2019 – 2020 en Transport

Bases que han de regir la concessió d’ajuts econòmics en matèria de transport escolar per motius socioeconòmics i geogràfics a les famílies dels/de les alumnes d’escolarització obligatòria que no tenen dret a la gratuïtat d’aquest servei, en el curs 2019/2020.

Català         Castellà                 Sol·licitud

Bases per l’atorgament d’ajuts d’urgència social sobre Pobresa Energètica període  01/01/2020 A 31/12/2020.

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre obre el període de sol·licitud d’ajuts d’urgència social sobre pobresa energètica per d’anualitats 2020.

És imprescindible acreditar l’identitat, la situació de convivència i la situació econòmica, factures del deute d’aquest any, així com tindre urgent l’informe favorable de vulnerabilitat i/o situació de risc d’exclusió residencial.

Recomanem contactar amb Serveis Socials abans de sol·licitar l’ajut.

Bases Català             Bases Castellà                 Sol·licitud

Bases que regulen la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments de la comarca per a escoles municipals de música, any 2020.

Bases Català                       Bases Castellà

Bases reguladores per a la concessió d’ajuts per a facilitar la mobilitat de persones participants dins el projecte anomenat “PLA D’EXECUCIÓ ANUAL RIBERA D’EBRE VIVA 2019”,  i en el marc de l’Acció  41-01 Dispositiu d’nserció Sociolaboral RIBERA D’EBRE VIVA.

Bases Català                       Bases Castellà

BASES REEQUILIBRI TERRITORIAL COMARCAL 2019

Subvencions públiques per al reequilibri territorial comarcal als ajuntaments de la comarca que no poden ser beneficiaris de les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestrucutes locals, any 2018.

Bases Català                       Bases Castellà

Bases que han de regir la concessió d’ajuts econòmics en matèria de transport escolar per motius socioeconòmics i geogràfics a les famílies dels/de les alumnes d’escolarització obligatòria que no tenen dret a la gratuïtat d’aquest servei, en el curs 2018/2019

Bases Català                    Bases Castellà                              Sol·licitud

Bases específiques reguladores de subvencions adreçades als ajuntaments i EMD de la Ribera d’Ebre per al foment de contractacions per la realització d’activitats culturals d’entitats de la comarca

Bases Català                    Bases Castellà

Bases Reguladores per a la concessió d’ajuts per a facilitar la mobilitat de persones participants dins el projecte anomenat “PLA D’EXECUCIÓ ANUAL. PROJECTE TREBALL A LES 7 COMARQUES 2018. RIBERA D’EBRE VIVA”, i en el marc de l’acció 41-01 dispositiu d’Inserció Sociolaboral Ribera d’Ebre Viva.

Bases Català                    Bases Castellà

Sol·licitud ajut transport formació  Ribera d’Ebre VIVA

Sol·licitud ajut transport altra formació

Bases que regeixen la concessió de subvencions als ajuntaments de la comarca per a escoles municipals de música, any 2019

Bases Català                    Bases Castellà

Subvencions als ajuntaments de la comarca destinades a l’arranjament i millora de camins municipals, anualitat 2019

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, en aplicació del conveni marc de col·laboració i coordinació per optimitzar la prestació dels serveis municipals amb la Diputació de Tarragona, obre convocatòria per a la concessió als ajuntaments de la comarca d’ajuts econòmics destinats a l’arranjament, manteniment i millora de camins de titularitat municipal que discorren per la demarcació comarcal.

Bases Sol·licitud Documentació
Camins Català  –  Castellà
Ajuts d’urgència social sobre pobresa energètica per al període 1-7-2017 a 31-12-2019

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre obre el període de sol·licitud dels ajuts d’urgència social sobre pobresa energètica.

Bases Català        Bases Castellà      Sol·licitud

Fitxers associats
BASES ENSEÑANZA ESCUELAS MUNICIPALES MÚSICA AÑO 2019pdf icona
BASES ENSENYAMENT ESCOLES MUNICIPALS MÚSICA ANY 2019pdf icona
BASES AJUTS LLARS INFANTS CURS 2019-2020pdf icona
Bases Ayudas Guarderías curso 2019-2020pdf icona
MODEL Certificat d’Assistència a les Llarspdf icona
MODEL Document per al pagament d’ajuts individualspdf icona
Sol.licitud llars infants 2019-2020pdf icona
BASES AJUTS LLIBRES ESCOLARS CURS 2019-2020pdf icona
Bases subvenciones libros escolares 2019-2020pdf icona
Document-recull-llibres-escolars-curs-2019_2020pdf icona
MODEL Sol.licitud llibres escolars 2019-2020pdf icona
BASES SUBVENCIONS REEQUILIBRI COMARCAL 2019pdf icona
BASES SUBVENCIONES REEQUILIBRIO COMARCAL 2019pdf icona
Document recull llibres_2020-21pdf icona
Document recull alumnes llar d’infants 2020-21pdf icona
Document recull menjador 2021-2022pdf icona
SOL·LICITUD MENJADOR ESCOLAR 2021-2022pdf icona
Bases COMEDOR curso 2021-2022pdf icona
Bases MENJADOR curs 2021-2022pdf icona
SOL·LICITUD MENJADOR ESCOLAR 2021-2022pdf icona
Bases MENJADOR curs 2022-2023pdf icona
Bases COMEDOR curs 2022-2023pdf icona
Bases_BASES LIBROS CURSO 2022-2023pdf icona
Bases de convocatòria_BASES LLIBRES 2022-2023pdf icona
BASES GUARDERIAS CURSO 2022-2023pdf icona
Bases de convocatòria_BASES LLARS D’INFANTS 2022-2023pdf icona
BASES SUBVENCIONES REEQUILIBRIO COMARCAL 2022pdf icona
BASES SUBVENCIONS REEQUILIBRI COMARCAL 2022pdf icona
20221216_Uns altres_Bases_Bases ajut mobilitat Ribera dEbre VIVA_TC22_rpdf icona
20221216_Uns altres_Bases_Bases ayuda movilidad Ribera d’Ebre VIVA TC22pdf icona
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: