Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Gestió de residus

Els municipis de la comarca de la Ribera d’Ebre tenen delegades en el Consell Comarcal les seves competències en matèria de gestió de residus municipals. Aquest, a la vegada, forma part d’un ens supracomarcal, El Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta que vetlla per la correcta gestió dels residus generats als municipis que l’integren.

Mes informació:  www.consorci3comarques.org

mediambient@riberaebre.org
Generació de residus

Dades sobre generació de residus: consorci3comarques.org/estadistiques.php

Les Deixalleries

Les deixalleries són centres de recepció i emmagatzematge, selectius, de residus municipals que no són objecte de recollida domiciliaria creats amb l’objectiu d’assolir una gestió preventiva i participativa, operant com a centre de reutilització i recuperació de residus, i com a equipament d’educació ambiental.

Què podem dur a la deixalleria?

Residus municipals especials:
• Pneumàtics
• Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri.
• Bateries
• Dissolvents
• Pintures i vernissos
• Piles i termòmetres
• Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses (neveres, congeladors, etc.)
• Olis minerals usats
• Productes fitosanitaris (pesticides)
• Radiografies
• Aerosols
• Medicaments i cosmètics (envasos buits, caducats i envasos amb restes de medicaments)

Residus municipals ordinaris:
• Paper i cartró
• Envasos lleugers
• Ferralla i metalls
• Ampolles de cava senceres
• Vidre
• Plàstics
• Tèxtils
• Olis vegetals usats

Residus municipals voluminosos:
• Mobles i altres
• Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses
• Ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics…)

Altres residus municipals:
• Fustes
• Restes de poda o jardineria
• Runes i restes de la construcció d’obres menors
• Vidre pla (finestres, portes i taules de vidre)

Materials no acceptats:
• Materials barrejats
• Residus industrials en grans quantitats provinents del procés productiu, que han de ser gestionats a través de gestors privats autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya
• Materials explosius
• Residus radioactius
• Residus sanitaris

Horàri
Ascó
Dia Matí Tarda
Dilluns 8.30-12.00 16.00-18.00
Dimarts 8.30-12.00 16.00-18.00
Dimecres 8.30-12.00 16.00-18.00
Dijous 8.30-12.00 16.00-18.00
Divendres 8.30-12.00 16.00-18.00
Dissabte 8.00-12.00
F l i x
Dia Matí Tarda
Dilluns 8.00-12.00 15.00-17.00
Dimarts 8.00-12.00 15.00-17.00
Dimecres 8.00-12.00 15.00-17.00
Dijous 8.00-12.00 15.00-17.00
Divendres 8.00-12.00 15.00-17.00
Dissabte 8.00-12.00
Móra d’Ebre
Dia Matí Tarda
Dilluns 8.00-12.00 16.00-18.00
Dimarts 8.00-12.00 16.00-18.00
Dimecres 8.00-12.00 16.00-18.00
Dijous 8.00-12.00 16.00-18.00
Divendres 8.00-12.00 16.00-18.00
Dissabte 8.00-12.00
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: