Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Diversificació econòmica

La població es dedica a l’agricultura, a la indústria i als serveis. En la indústria té gran incidència el sector energètic. Cal esmentar també l’artesania.Pel que fa als serveis cal remarcar la importància del sector comercial localitzat als municipis de Móra d’Ebre (capital de comarca), Móra la Nova i Flix. Els regadius han convertit importants zones de secà en terres fèrtils, on predomina la fruita dolça. Al secà l’olivera, l’ametlla i el vi continuen sent els principals cultius.

“Treball a les 7 comarques”: “Ribera d’Ebre VIVA”

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre dirigeix el projecte “Ribera d’Ebre VIVA”, dins del marc del projecte “Treball a les 7 comarques”, amb el suport dels catorze ajuntaments de la comarca i altres entitats públiques del territori, així com, importants empreses de la comarca.

“Treball a les 7 comarques”, és un projecte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu, complementari al Pla d’Iniciatives de Dinamització Comarcal (IDC) per a les 7 comarques de Catalunya amb més necessitat de reactivació econòmica.

L’objectiu genèric del projecte”Ribera d’Ebre VIVA” és definir, planificar i aplicar estratègies amb implicació dels agents públics i privats per aconseguir un desenvolupament socioeconòmic sostenible, autogestionat i integrat al territori, afavorint a la creació de llocs de treball i millorant la qualitat de vida de la població de la comarca.

Les línies estratègiques definides al projecte “Ribera d’Ebre: VIVA” són les següents:

 • Cooperació público-privada.
 • Potenciar la diversificació econòmica.
  • Potenciar el sector agroalimentari mitjançant la comercialització dels productes locals.
  • Potenciar el desenvolupament del sector turístic.
  • Impuls del sector industrial.
  • Foment de l’emprenedoria.
 • Suport i atenció a les persones.
  • Adequar l’oferta formativa a les necessitats de les empreses del territori.
  • Inserir laboralment col·lectius amb especial risc d’exclusió social.
 • Comunicar i difondre els projectes de desenvolupament econòmic del territori.

Al llarg del 2011 s’han dut a terme accions diriges al:

– Sector agroalimentari i concretament en saber com millorar la comercialització dels productes per aconseguir empreses més competitives dins del sector.
– Sector turístic per aconseguir situar a la comarca de la Ribera d’Ebre com un punt de destinació turística.
– Equilibrar l’oferta i la demanda d’ocupació de la comarca a través del coneixement de quins són els perfils professionals demandats i quina és la formació que s’està oferint actualment.

Durant el 2012  s’han dut a terme les següents accions:

– “Projecte d’entrada al canal de la restauració de les empreses oleícoles de la Ribera d’Ebre”.
– “Projecte de definició d’estratègies de valor afegit per al sector de la fruita dolça”.
– “Curs de gestió d’una empresa própia del sector agroalimentari”.
– “Implementació del Pla d’acció per al desenvolupament turístic de la Ribera d’Ebre”.
– “Dispositiu d’inserció laboral per a col·lectius especials a la Ribera.
d’Ebre”.

Durant el 2013  es durana terme les següents accions:

– Identificació d’experiències d’èxit en diversificació econòmica a nivell comarcal / regional
– Estudi de col•laboració pública-privada per al desenvolupament de l’oferta turística a l’entorn del GR-99
– Projecte d’optimització de costos de producció de les empreses oleícoles del clúster de la Ribera d’Ebre
– Projecte de Business Development a Rússia per a les empreses d’oli i de fruita dolça de la Ribera d’Ebre
– Projecte per a augmentar la facturació com a proveïdor de primer nivell país en fruita de pinyol
– Projecte per a la millora de la  competitivitat de la indústria turística mitjançant la consolidació dels productes turístics de la Ribera d’Ebre
– Seminaris per millorar la comercialització en el sector agroalimentari a través d’Eines 2.0 i eCommerce
– Seminaris de cooperació entre els agents de la indústria turística i els productors agroalimentaris
– Seminaris de professionalització del sector agroalimentari en l’àmbit de l’exportació
– Dispositiu d’inserció sociolaboral per col•lectius amb dificultats especials II

 
Mes informació : http://www.riberadebreviva.org 

Programa Leader

Els ajuts Leader formen part  del conjunt de mesures pel desenvolupament de Catalunya dins del PDR (Pla de Desenvolupament Rural) 2007-2013.

Es tracta d’ajuts en què mitjançant els grups d’acció local (GAL) s’articulen mesures de forma propera a la realitat territorial.

En aquest cas, els ajuts a la diversificació inclouen:

– Millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris i agrobotigues. Creació, millora i/o ampliació de microempreses o petites i mitjanes empreses agroalimentàries o agrobotigues.

– Creació i desenvolupament de microempreses. Creació, millora i/o ampliació de microempreses, per diversificar i potenciar el teixit econòmic en els territoris rurals.

– Foment d’activitats turístiques. Creació, millora i/o ampliació d’establiments turístics de capacitat reduïda o d’empreses d’activitats d’oci o desenvolupament i comercialització de serveis turístics i establiment de rutes de productes de qualitat, patrimoni arquitectònic i natura.

– Conservació i millora del patrimoni rural. Projectes d’inversió superiors a 300.000€ per a l’embelliment de nuclis antics, recuperació d’arquitectura tradicional i actuacions no productives que constitueixen elements de dinamització, generin una atracció cap a la zona d’actuació i creïn sinergies amb els projectes productius de l’àmbit territorial Leader.

Més informació: info@cisriberaebre-terraalta.org


Polígons Industrials

La Ribera d’Ebre és una comarca del sud del Principat de Catalunya que ofereix un negoci segur amb àmplies perspectives del futur i disposa d’excel·lents condicions per a l’assentament de tot tipus d’indústries.S’estén al llarg de 40 km a banda i banda del riu Ebre, en la seva entrada a Catalunya. Està formada per 17 pobles agrupats en 14 municipis, que ocupen una extensió de 825,29 km2, amb una població de 24.004 habitants.

La seva excel·lent xarxa de comunicacions, la seva gran capacitat hidràulica i energètica, la construcció de tot tipus d’equipaments socials i una política dirigida a incentivar les zones industrials, la converteixen en una zona idònia per al ple desenvolupament de les seves activitats industrials.

La població es dedica a l’agricultura, a la indústria i als serveis. En la indústria té gran incidència el sector energètic. Cal esmentar també l’artesania.

Pel que fa als serveis cal remarcar la importància del sector comercial localitzat a Móra d’Ebre (capital de la comarca), Móra la Nova i Flix. Els regadius han convertit importants zones de secà en terres fèrtils, on predomina la fruita dolça. Al secà l’olivera, l’ametlla i el vi continuen sent els principals cultius.

Actualment, la comarca disposa de zones geogràficament delimitades que permeten la implantació de tot tipus d’indústries. A la comarca de la Ribera d’Ebre estan ubicats els següents polígons:

Polígon Industrial d’Ascó

Polígon Industrial “La Devesa” (Flix)

Polígon químic “Incasol” (Flix)

Polígon Industrial “Ercros” (Flix)

Polígon Industrial “La Verdeguera” (Móra d’Ebre)

Polígon Industrial “Nou Camins” (Móra d’Ebre)

Polígon Industrial “Aubals” (Móra la Nova)

Polígon Industrial “El Molló” (Móra la Nova)

Tots ells es troben situats al voltant d’una excel·lent xarxa de comunicacions, i disposen de les instal·lacions i la infraestructura adequada per al ple desenvolupament de les seves activitats.

Més informació a https://poligons.riberaebre.org

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: