Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Ciutadania i immigració

Servei de primera acollida, cofinançat pel FSE

El Govern de Catalunya posa a labast el servei de primera acollida en col·laboració amb l’administració local, els agents socials i diverses entitats especialitzades. L’objectiu és promoure l’autonomia personal de les persones estrangeres i catalanes retornades i la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania.

Aquest servei s’adreça a les persones estrangeres immigrades, les sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, les refugiades, les apàtrides i les retornades. És un conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació de les persones usuàries potencials. Inclou l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya.

Els continguts a acreditar es divideixen en tres mòduls:

  • Mòdul A: competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana (Mòdul A.1) i en llengua castellana (Mòdul A.2).
  • Mòdul B: coneixements laborals amb una durada mínima de 15 h
  • Mòdul C: coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic amb una durada mínima de 15 h

La persona usuària del servei de primera acollida ha d’acreditar la formació en tots tres mòduls. La realitació del conjunt de la formació s’acreditarà mitjançant el certificat d’acollida. El certificat d’acollida té eficàcia jurídica en l’àmbit competencial de la Generalitat i dels ens locals, i eficàcia jurídica en procediments d’estrangeria segons el que determina l’ordenament jurídic vigent

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, en compliment de la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, i el drecret que la desplega reglamentàriamentDecret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, ofereix tallers del mòdul B i el mòdul C.

Per tal de garantir la implementació del servei de primera acollida a la Ribera d’Ebre, el Consell Comarcal treballa en col·laboració amb els ajuntaments. Un cop la persona s’empadrona a qualsevol municipi de la comarca se l’informa del servei de primera acollida, i posteriorment el Consell Comarcal es posa en contacte amb la persona estrangera per a fer una entrevista i conèixer els seus coneixements en relació als mòduls que s’imparteixen i oferir-li l’accés a la formació en competències lingüístiques bàsiquesconeixements laboralsconeixement de la societat catalana i del seu marc jurídic.

En el cas que la persona nouvinguda li calgui formació a nivell d’alfabetització, és a dir, necessiti formació en les llengües oficials prèvia a la formació que s’imparteix als mòduls B i C, des del Consell Comarcal se l’informarà dels recursos existents per a iniciar aquesta alfabetització

Fitxa del servei d’acollida al nouvingut de la cartera de serveis

Servei d’orientació i intervenció en la immigració

El servei consisteix en orientar i assessorar jurídicament en matèria d’estrangeria a la població estrangera nouvinguda empadronada a la comarca. Així com, als ajuntaments en els aspectes de competència municipal reflectits al Reial decret 2393/2004 de 30 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Horari
Les persones interessades en accedir al servei cal que s’adrecin al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre en horari d’oficina, trucant al 977401851 o enviant un correu electrònic a l’adreça immigracio@riberaebre.org

Fitxa del servei d’orientació i intervenció en la immigracio de la cartera de serveis

Fitxers associats
Triptic Immigració Arabpdf icona
Triptic Immigració Catalàpdf icona
Triptic Immigració Españolpdf icona
Triptic Immigració Francespdf icona
Triptic Immigració Romanespdf icona
Triptic Immigració Urdupdf icona
Consells per la Convivènciapdf icona
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: