Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Ajuts i subvencions

Bases per l’atorgament d’ajuts d’urgència social sobre Pobresa Energètica període  01/01/2020 A 31/12/2020.

Bases Català                       Bases Castellà

 

Bases que regulen la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments de la comarca per a escoles municipals de música, any 2020.

Bases Català                       Bases Castellà

 

Bases reguladores per a la concessió d’ajuts per a facilitar la mobilitat de persones participants dins el projecte anomenat “PLA D’EXECUCIÓ ANUAL RIBERA D’EBRE VIVA 2019”,  i en el marc de l’Acció  41-01 Dispositiu d’nserció Sociolaboral RIBERA D’EBRE VIVA.

Bases Català                       Bases Castellà

 

BASES REEQUILIBRI TERRITORIAL COMARCAL 2019

Subvencions públiques per al reequilibri territorial comarcal als ajuntaments de la comarca que no poden ser beneficiaris de les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestrucutes locals, any 2018.

Bases Català                       Bases Castellà

 

AJUTS ECONÒMICS CURS 2019 – 2020

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre obre el període de sol·licitud dels ajuts econòmics destinats als alumnes que cursen estudis obligatoris i que no tenen dret a la gratuïtat d’aquest servei. A sota, s’adjunten les bases que regeixen la convocatòria pública per la concessió d’aquest ajuts així com les dades per ampliar la informació.

Bases Sol·licitud Document Centre
Menjador Català – Castellà Sol·licitud Recull
Llar d’infants Català Castellà Sol·licitud Certificat d’assistència – Document pagament
Llibres CatalàCastellà Sol·licitud Recull

 

Bases que han de regir la concessió d’ajuts econòmics en matèria de transport escolar per motius socioeconòmics i geogràfics a les famílies dels/de les alumnes d’escolarització obligatòria que no tenen dret a la gratuïtat d’aquest servei, en el curs 2018/2019

Bases Català                    Bases Castellà                              Sol·licitud

Bases específiques reguladores de subvencions adreçades als ajuntaments i EMD de la Ribera d’Ebre per al foment de contractacions per la realització d’activitats culturals d’entitats de la comarca

Bases Català                    Bases Castellà

Bases Reguladores per a la concessió d’ajuts per a facilitar la mobilitat de persones participants dins el projecte anomenat “PLA D’EXECUCIÓ ANUAL. PROJECTE TREBALL A LES 7 COMARQUES 2018. RIBERA D’EBRE VIVA”, i en el marc de l’acció 41-01 dispositiu d’Inserció Sociolaboral Ribera d’Ebre Viva.

Bases Català                    Bases Castellà

Sol·licitud ajut transport formació  Ribera d’Ebre VIVA

Sol·licitud ajut transport altra formació

Bases que regeixen la concessió de subvencions als ajuntaments de la comarca per a escoles municipals de música, any 2019

Bases Català                    Bases Castellà

Subvencions als ajuntaments de la comarca destinades a l’arranjament i millora de camins municipals, anualitat 2019

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, en aplicació del conveni marc de col·laboració i coordinació per optimitzar la prestació dels serveis municipals amb la Diputació de Tarragona, obre convocatòria per a la concessió als ajuntaments de la comarca d’ajuts econòmics destinats a l’arranjament, manteniment i millora de camins de titularitat municipal que discorren per la demarcació comarcal.

Bases Sol·licitud Documentació
Camins Català  –  Castellà
Ajuts d’urgència social sobre pobresa energètica per al període 1-7-2017 a 31-12-2019

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre obre el període de sol·licitud dels ajuts d’urgència social sobre pobresa energètica.

Bases Català        Bases Castellà      Sol·licitud

 

BASES REEQUILIBRI TERRITORIAL COMARCAL 2018

Subvencions públiques per al reequilibri territorial comarcal als ajuntaments de la comarca que no poden ser beneficiaris de les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestrucutes locals, any 2018.

Bases Català                       Bases Castellà

AJUTS ECONOMICS CURS 2018 – 2019

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre obre el període de sol·licitud dels ajuts economics destinats als alumnes que cursen estudis obligatoris i que no tenen dret a la gratuïtat d’aquest servei. A sota, s’adjunten les bases que regeixen la convocatòria pública per la concessió d’aquest ajuts així com les dades per ampliar la informació.

Bases Sol·licitud Document Centre
Menjador Català – Castellà Sol·licitud Recull  –  Certificat
Llar d’infants Català – Castellà  Sol·licitud Recull
Llibres Català – Castellà  Sol·licitud Recull
AJUTS ECONOMICS CURS 2017-2018

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre obre el període de sol·licitud dels ajuts economics de transports destinats als alumnes que cursen estudis obligatoris i que no tenen dret a la gratuïtat d’aquest servei. A sota, s’adjunten les bases que regeixen la convocatòria pública per la concessió d’aquest ajuts així com les dades per ampliar la informació.

Bases Sol·licitud Document Centre
Transport escolar  Catala  –  Castellà  Enllaç  Enllaç

Bases que regeixen la concessió de subvencions als ajuntaments de la comarca per a escoles municipals de música, any 2018

Bases Català                    Bases Castellà

 

Bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques per al foment d’activitats de curses de muntanya, BTT i duatló amb repercussió supracomarcal

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, dins de la disponibilitat dels crèdits pressupostàries que es consignin anualment per a aquesta finalitat, podrà concedir subvencions públiques per a la realització d’activitats de caire esportiu d’àmbit supracomarcal.

Bases Català                    Bases Castellà

 

Subvencions als ajuntaments de la comarca destinades a l’arranjament i millora de camins municipals, anualitat 2018

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, en aplicació del conveni marc de col·laboració i
coordinació per optimitzar la prestació dels serveis municipals amb la Diputació de
Tarragona, obre convocatòria per a la concessió als ajuntaments de la comarca d’ajuts
econòmics destinats a l’arranjament, manteniment i millora de camins de titularitat municipal
que discorren per la demarcació comarcal.

Bases Sol·licitud Documentació
Camins Català  –  Castellà  Formularis

Subvencions públiques per al reequilibri territorial comarcal als ajuntaments de la comarca que no poden ser beneficiaris de les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en
infraestructures locals. Any 2017

Bases Català        Bases Castellano

Ajuts d’urgència social sobre pobresa energètica per al període 1-1-2016 a 30-6-2017

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre obre el període de sol·licitud dels ajuts d’urgència social sobre pobresa energètica.

Bases Català        Bases Castellano      Sol·licitud

 

AJUTS ECONOMICS CURS 2017 – 2018

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre obre el període de sol·licitud dels ajuts economics destinats als alumnes que cursen estudis obligatoris i que no tenen dret a la gratuïtat d’aquest servei. A sota, s’adjunten les bases que regeixen la convocatòria pública per la concessió d’aquest ajuts així com les dades per ampliar la informació.

Bases Sol·licitud Document Centre
Menjador Català – Castellà Sol·licitud Recull  –  Certificat
Llar d’infants Català – Castellà  Sol·licitud Recull
Llibres Català Castellà  Sol·licitud Recull 
AJUTS ECONOMICS CURS 2016-2017

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre obre el període de sol·licitud dels ajuts economics de transports destinats als alumnes que cursen estudis obligatoris i que no tenen dret a la gratuïtat d’aquest servei. A sota, s’adjunten les bases que regeixen la convocatòria pública per la concessió d’aquest ajuts així com les dades per ampliar la informació.

Bases Sol·licitud Document Centre
Transport escolar  Catala  –  Castellà  Enllaç  Enllaç
 Ajuts als ajuntaments de la comarca per a escoles municipals de música, any 2017

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, en aplicació del Conveni marc de col·laboració
entre la Diputació de Tarragona i els consells comarcals per a optimitzar la prestació dels
serveis municipals, obre convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics als ajuntaments de
la comarca, destinats a les activitats que s’especifiquen. Any 2017.

Bases Sol·licitud Documentació
Escoles de música  Catala  –  Castellà
 SUBVENCIONS PÚBLIQUES PER AL FOMENT D’ACTIVITATS
El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, dins de la disponibilitat dels crèdits pressupostaris que es consignen per a aquesta finalitat, pot concedir subvencions públiques per a la realització d’activitats d’utilitat o interès social o que promouen un fi públic. Poden optar a l’obtenció dels ajuts les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sens ànim de lucre, que duguin a terme les activitats d’utilitat o interès social o que promouen la consecució d’un fi públic. La vigència de l’ajut per al 2016 és des de l’1 de gener fins al 31 de març.
Fitxers associats
BASES AJUTS ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA ANY 2016pdf icona
BASES AYUDAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA 2016 dpdf icona
BASES ARRANJAMENT CAMINS ANY 2016pdf icona
BASES REPARACIÓN CAMINOS AÑO 2016pdf icona
BASES AJUDES MEJADOR ESCOLAR 2016-2017pdf icona
BASES AYUDAS COMEDOR ESCOLAR 2016-2017pdf icona
Sol licitud ajut llibres 20162017pdf icona
Sol.licitud ajut llars infants 2016-2017pdf icona
Document per al centre_llar infant 2016-2017pdf icona
Document recull sol·licituds llibres 2016-2017pdf icona
Bases ayudas guarderias 2016-2017pdf icona
Bases ayudas libros escolares 2016-2017pdf icona
Bases ajuts llars infants 2016-2017pdf icona
Bases ajuts llibres escolars 2016-2017pdf icona
bases-subvencions-reequilibri-comarcal-2016pdf icona
bases-subvenciones-reequilibrio-comarcal-2016pdf icona
BASES SUBVENCIONES ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA AÑO 2017pdf icona
BASES SUBVENCIONES REPARACIÓN CAMINOS 2017pdf icona
BASES SUBVENCIONS ARRANJAMENT CAMINS 2017pdf icona
BASES SUBVENCIONS ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA ANY 2017pdf icona
Document recull transportpdf icona
Bases ayudas transporte escolar 2016-2017pdf icona
Bases ajuts transport escolar 2016-2017pdf icona
SOL-LICITUD Transport 2016-2017pdf icona
Bases ayudas comedor escolar 2017-2018pdf icona
Bases ajuts menjador escolar 2017-2018pdf icona
Sol.licitud Menjador Escolar 2017-2018pdf icona
[NO}BASES SUBVENCIONS REEQUILIBRI COMARCAL 2017pdf icona
Bases ajuts llars infants 2017-2018pdf icona
Bases ajuts llibres escolars 2017-2018pdf icona
Bases ayuda libros escolares 2017-2018pdf icona
Bases ayudas guarderia 2017-2018pdf icona
Document recull llar d’infants, curs 2017-2018pdf icona
Document recull llibres, curs 2017-2018pdf icona
Sol.licitud llars infants 2017-2018pdf icona
Sol.licitud llibres escolar 2017-2018pdf icona
SOL.LICITUD MENJADOR ESCOLAR 2018-2019pdf icona
SOL.LICITUD TRANSPORT ESCOLAR 2017-2018pdf icona
Bases ajuts menjador escolar no gratuït curs 2018-2019pdf icona
Bases ajuts transport escolar curs 2017-2018pdf icona
Bases ayudas comedor escolar no gratuïto curso 2018-2019pdf icona
Bases ayudas transporte escolar curso 2017-2018pdf icona
DOCUMENT RECULL MENJADORpdf icona
DOCUMENT RECULL TRANSPORTpdf icona
Bases ajuts pobresa energètica període 1-7-2017 a 31-12-2019pdf icona
Bases ayudas pobreza energética período 1-7-2017 a 31-12-2019pdf icona
SOL·LICITUD DE PAGAMENT SUBMINISTRAMENTpdf icona
BASES SUBVENCIONES REPARACIÓN CAMINOS 2019pdf icona
BASES SUBVENCIONS ARRANJAMENT CAMINS 2019pdf icona
BASES ENSEÑANZA ESCUELAS MUNICIPALES MÚSICA AÑO 2019pdf icona
BASES ENSENYAMENT ESCOLES MUNICIPALS MÚSICA ANY 2019pdf icona
BASES AJUTS LLARS INFANTS CURS 2019-2020pdf icona
Bases Ayudas Guarderías curso 2019-2020pdf icona
MODEL Certificat d’Assistència a les Llarspdf icona
MODEL Document per al pagament d’ajuts individualspdf icona
Sol.licitud llars infants 2019-2020pdf icona
BASES AJUTS LLIBRES ESCOLARS CURS 2019-2020pdf icona
Bases subvenciones libros escolares 2019-2020pdf icona
Document-recull-llibres-escolars-curs-2019_2020pdf icona
MODEL Sol.licitud llibres escolars 2019-2020pdf icona
BASES SUBVENCIONS REEQUILIBRI COMARCAL 2019pdf icona
BASES SUBVENCIONES REEQUILIBRIO COMARCAL 2019pdf icona
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: