Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Ciutadania i immigració

Servei d’acollida als nouvinguts.

Des del Comarcal de la Ribera d’Ebre s’està treballant en l’elaboració d’un protocol d’actuació per a l’acollida de persones nouvingudes, seguint les directrius marcades pel Pla Integral d’ Acollida de la Direcció General per a la Immigració del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i de la futura Llei d’ Acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya. La finalitat dels Pla Integral d’Acollida és promoure que les persones nouvingudes tinguin major autonomia i ajudar-les en el seu procés d’inserció social.

Fitxa del servei d’acollida al nouvingut de la cartera de serveis

Servei d’orientació i intervenció en la immigració

El servei consisteix en orientar i assessorar jurídicament en matèria d’estrangeria a la població estrangera immigrada empadronada a la comarca. Així com, als ajuntaments en els aspectes de competència municipal reflectits al Reial decret 2393/2004 de 30 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Horari
Les persones interessades en accedir al servei cal que s’adrecin al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre en horari d’oficina, trucant al 977401851 o enviant un correu electrònic a l’adreça immigracio@riberaebre.org

Fitxa del servei d’orientació i intervenció en la immigracio de la cartera de serveis

Fitxers associats
acollidapdf icona
orientacio_immigraciopdf icona
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: