Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

El Consorci de Residus de la Ribera d’Ebre, Terra Alta i el Priorat adjudica el nou servei de recollida de la brossa

19 abril 2021 · Noticies

Aquesta setmana s’ha reunit la Junta del Consorci per a la Gestió de Residus Municipals de la Ribera d’Ebre, Terra Alta i el Priorat per adjudicar el nou contracte del servei públic de recollida, transport de residus sòlids urbans i gestió de les àrees de transferència i deixalleries municipals. La previsió és que els propers anys el cost del tractament de la fracció rebuig s’incrementarà exponencialment per l’augment previst del cànon de residus. I per tant, l’aposta estratègica del Consorci passa per incentivar la recollida selectiva i reduir al màxim la generació de la fracció rebuig.

El Consorci ha patit uns anys especialment complicats, amb entrebancs successius en el procediment de licitació del nou contracte, amb un parc de vehicles obsolet per les necessitats del servei i amb dificultats per poder realitzar inversions. Ara, amb aquesta nou projecte que entrarà en funcionament i es desplegarà els propers mesos, es preveu revertir la situació de manera progressiva, estratègica i global. Aquest contracte, que  preveu un gir en tot el sistema de recollida i transport de residus sòlids urbans, inclou la renovació de tota la flota de vehicles així com inversions a les àrees de transferència. Addicionalment es complementarà el servei amb tres deixalleries mòbils i la contractació de tres educadors ambientals que treballaran a peu de carrer amb la ciutadania i amb els grans productors municipals per millorar la recollida selectiva de residus d’una manera òptima.

Evitar increments desmesurats de costos // A més de tot això esmentat, i com a novetat destacada, el contracte també preveu la implantació de la recollida porta a porta a diferents municipis que fins ara venien realitzant la recollida mitjançant contenidors de vorera. Aquests canvis, permetran als municipis optimitzar recollides i resultats en la separació dels residus i evitar així increments desmesurats en els costos de la gestió dels residus que generen els seus habitants. Així doncs, el nou projecte que s’ha plantejat des del Consorci, treballarà especialment la conscienciació i educació ambiental amb la voluntat d’augmentar al màxims la recollida selectiva els propers anys, sent doncs el paper dels educadors ambientals i deixalleries mòbils determinants. Ara, l’equip tècnic està treballant ja per fer reunions amb les alcaldies i amb els 46 ajuntaments del Consorci per ajustar la posada un funcionament dels nous serveis.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: