Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

El Ple aprova convenis per mantenir l’Oficina Comarcal de Consum i el servei de transport escolar no obligatori

1 octubre 2015 · Noticies

El Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha aprovat per unanimitat prorrogar el conveni amb l’Agència Catalana de Consum. Així, els veïns de la comarca continuaran disposant d’una oficina d’atenció ciutadana propera per gestionar i resoldre de manera gratuïta tots aquells conflictes que puguin sorgir en matèria de Consum, competència que correspon a la Generalitat.

oficina de comarcal de consum de la Ribera d'Ebre

Una tècnica del Consell Comarcal s’encarrega de gestionar els expedients de Consum.

L’Oficina Comarcal de Consum està situada a la seu del Consell, a Móra d’Ebre, però els tràmits es poden fer també a través dels ajuntaments de la comarca, que s’encarreguen de fer arribar els expedients a l’ens comarcal. La descentralització de competències al Consell que preveu el conveni permet, doncs, que els ciutadans de la Ribera d’Ebre puguin rebre assessorament jurídic o presentar qualsevol tipus de queixa, denúncia, consulta o reclamació sense necessitat de desplaçar-se fora del seu municipi.

Així, al llarg de tot l’any passat, aquesta oficina comarcal va rebre 410 consultes i va atendre 140 reclamacions. A més, la mediació realitzada va permetre formalitzar 102 acords entre les parts en conflicte. Només en 15 casos va ser necessari enviar els expedients a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, i 12 expedients es van traslladar a les Seccions d’Inspecció de Consum per investigar els fets denunciats. Aquest 2015, des de principi d’any, ja s’han dut a terme 517 assessoraments jurídics amb el corresponent seguiment a persones de la comarca i s’han iniciat 90 procediments de mediació. També s’han traslladat ja 6 expedients a la Junta Arbitral de Consum i a les corresponents Seccions d’inspecció.

Les gestions que realitza l’ens comarcal de Consum tracten majoritàriament assumptes com la disconformitat en la factura de subministraments com la llum, el gas o la telefonia i internet, així com problemes sorgits amb la compra d’un producte o la seva garantia, i divergències de viatjar amb companyies de transport aeri i marítim, com la pèrdua de l’equipatge. El conveni preveu 17.744 euros per gestionar al nostre territori aquest assessorament jurídic i els procediments de mediació i arbitratge de consum. Els sectors més reclamats són el de les telecomunicacions (un 35,5% dels expedients tramitats) i el de subministraments bàsics (18,8%).

Conveni per al transport escolar no obligatori

D’altra banda, el Ple també ha aprovat el conveni de col·laboració amb la Diputació de Tarragona per finançar una part del cost en transport escolar no obligatori del curs 2014-2015. Així, el Consell rebrà 58.800 euros fer front a les despeses derivades d’aquest servei el curs passat. En el cas de la Ribera d’Ebre, la despesa en transport escolar no obligatori és de 303.412,11 euros, dels quals a més dels diners que hi destina la Diputació, el departament d’Ensenyament n’aporta 213.460,11.

Aquesta xifra representa un 19,37 per cent de les despeses derivades del servei de transport escolar que gestiona el Consell, un servei que en el cas de la Ribera és deficitari. L’objectiu és ajudar a les famílies en la mobilitat dels seus estudiants, garantint l’accés a l’educació a tots els habitants de la comarca.

Actualment, el nombre total d’usuaris del servei de transport escolar a la Ribera d’Ebre és de 368 alumnes, entre els quals hi ha estudiants d’ESO, BAT, cicles formatius i els nens d’Infantil i Primària de Darmós que han de desplaçar-se a l’escola de Móra d’Ebre.

Unitat davant la crisi humanitària del poble sirià

El Ple també ha escenificat la solidaritat dels quatre grups polítics comarcals amb els refugiats de guerra que demanen asil polític al nostre país. I és que tots els grups han aprovat per unanimitat una Moció institucional de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània, en resposta a la crisi provocada per la guerra civil de Síria i d’altres conflictes internacionals, i que segons dades d’ACNUR només aquest any ha provocat l’èxode de 322.000 persones, gairebé 3.000 desapareguts i la previsió que aquest nombre continuï augmentant els pròxims mesos.

El Consell Comarcal es compromet, així, a donar suport als municipis acollidors de població refugiada, posant a disposició dels ajuntaments de la comarca els recursos de l’àrea de Serveis Socials del Consell i coordinant els esforços que faci el món local de la Ribera per atendre els refugiats de guerra. La mateixa moció demana a altres administracions superiors més recursos i més suport a l’asil per afrontar la situació d’emergència que viu Europa per l’arribada dels refugiats de guerra sirians.

Igualment en el Ple celebrat aquest 30 de setembre ha aprovat els comptes generals de 2014 validats per la Comissió Especial de Comptes i la Intervenció Comarcal, en aquest cas amb els vots favorables dels consellers convergents i l’abstenció d’ERC, i de la FIC i del PSC que han justificat que no tenien representació al Consell en aquell moment. L’informe d’Intervenció és favorable i destaca el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i deute públic que preveu el Pla econòmic i financer de la institució. Els comptes aprovats reflecteixen l’equilibri patrimonial de la institució, un romanent de tresoreria positiu de 314.788,95 euros i un resultat pressupostari també positiu, ja que els recursos del Consell han estat suficients per finançar les despeses realitzades l’any passat.

foto Ple Conselll Comarcal Ribera d'Ebre

Imatge del Ple celebrat ahir a la seu del Consell, el primer en el que participa ja el nou Gerent Jordi Borràs, al costat del Secretari i la presidenta comarcal.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: