Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

El ‘Dispositiu d’inserció sociolaboral Ribera d’Ebre VIVA’ continua el seu recorregut amb la satisfacció de les administracions implicades, les empreses i les persones aturades

10 juny 2015 · Noticies

Per quart any consecutiu, el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre segueix treballant per establir els fonaments del Dispositiu i per lluitar contra la desocupació

Fulletó DispositiuEn un moment en que els canvis en la configuració i en l’accés al mercat de treball han estat profunds, noves polítiques actives d’ocupació s’han d’obrir pas. I aquesta és l’experiència del Dispositiu d’inserció sociolaboral Ribera d’Ebre VIVA, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i cofinançat pel Fons Social Europeu i el Servicio Público de Empleo Estatal, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La posada en marxa del Dispositiu d’inserció sociolaboral Ribera d’Ebre VIVA s’ubica en un moment de crisi i de canvi necessari, amb la voluntat de donar resposta a una problemàtica al mateix temps vella i nova: la desocupació, per tal d’aconseguir l’equilibri social a la comarca.

Es tracta d’una problemàtica vella que partia del pressupòsit que cada persona havia de poder ocupar un lloc estable en el mercat de treball, sent l’eix fonamental del procés de suport a la inserció laboral ajudar a l’aturat a ocupar aquest lloc des de la convicció que aquest existia.

Es tracta d’una problemàtica nova, en tant que la desocupació actual es presenta en unes condicions, que dificulten l’estabilitat laboral per a la persona en una única ocupació al llarg de la seva vida laboral, sent l’objectiu actual del procés de suport a la inserció laboral donar les eines, el suport i l’acompanyament necessaris per a que els persones puguin tornar a formar part de l’actual dinàmica del mercat de treball.

En coherència amb aquests canvis, també les polítiques actives d’ocupació a la comarca impulsades pel Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre s’han adaptat a les noves circumstàncies i exigències socials. En aquest sentit, l’estratègia del Dispositiu ha estat articular la millora de l’ocupabilitat de les persones (grau d’adaptabilitat de la persona a les necessitats del mercat laboral), amb la millora de la competitivitat de les empreses de la comarca (serveis de suport i acompanyament en la gestió dels recursos humans).

L’articulació dels dos pilars -persones i empreses- ha estat el motor de la lògica interna del Dispositiu. Si l’ocupabilitat aporta una nova manera d’ubicar a la persona en relació a la manca de feina, les competències impliquen la posada en pràctica d’un conjunt de coneixements, habilitats i actituds per a realitzar les tasques específiques d’una determinada ocupació. En aquest sentit, millorar l’ocupabilitat de les persones implica aconseguir una major polivalència de les persones desocupades en la seva recerca de feina i que davant d’una oferta d’ocupació les empreses seleccionin la persona més capacitada implica millorar la seva competitivitat.

Durant aquests darrers 3 anys s’ha aconseguit una taxa mitja d’inserció del 31% del total de les 356 persones aturades que han seguit un pla personal d’inserció i s’han prospectat un total de 260 empreses. Els empresaris han valorat positivament el suport que han rebut alhora de fer una bona selecció de personal per competències degut a la repercussió directa en els resultats de l’empresa.

El suport de la totalitat d’ajuntaments de la Ribera d’Ebre, més una xarxa d’agents socials que vetllen pel desenvolupament social, el compliment dels drets dels ciutadans i potencien la inclusió laboral, formen el marc institucional del Dispositiu conjuntament amb l’equip tècnic del Ribera d’Ebre VIVA i les empreses de la comarca com agents econòmics que fan possible l’accés al treball.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: