Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre acull una sessió informativa sobre la marca EbreBiosfera i el seu procediment d’adhesió

28 maig 2015 · Noticies

1webEl Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha acollit una jornada de treball per donar a conèixer la marca EbreBiosfera i el seu procediment d’adhesió als empresaris dels sectors turístic i agroalimentari de la comarca.

La jornada de treball s’ha desenvolupat amb la participació de l’assessora en temes ambientals del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Imma Juan; i Julio Monfort, del Departament d’Agricultura.

La jornada s’ha dividit en dues parts. Una primera, pel matí, adreçada a les empreses del sector agroalimentari. I una segona part, per la tarda, dirigida a les empreses del sector turístic.

En les dues sessions s’han presentat el reglament d’ús de la marca EbreBiosfera, els requisits que cal complir i la documentació necessària per fer efectiva l’adhesió a la marca, que pot suposar un valor afegit per a les empreses de la comarca.

Cal recordar que, segons el reglament, podran acollir-se a la utilització de la marca els productes, béns o serveis que compleixin, entre altres, els requisits següents: estar elaborats, obtenir-se o realitzar-se dins de la zona EbreBiosfera i la seva àrea d’influència; i incorporar al contingut de la memòria una justificació específica de les raons per les quals considera que el producte, bé o servei és mereixedor de la concessió de l’ús de la marca.

El Comitè Avaluador de la Marca, a la vista de la memòria, valorarà les raons exposades i n’emetrà informe. En aquest informe proposarà, si escau, els compromisos addicionals que haurà de complir la persona sol·licitant.

La presentació de sol·licituds es pot fer personalment als consells comarcals de la Ribera d’Ebre, el Montsià, el Baix Ebre, i la Terra Alta, i a les seus de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa, o bé mitjançant Internet.

El dret d’ús de la marca i logotip Terres de l’Ebre Reserva de la Biosfera tindrà una durada limitada a tres anys.

2web

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: