Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre impulsa, un any més, l’arranjament i millora dels camins rurals

25 febrer 2015 · Noticies

web 1 En data 21 de febrer de 2014 el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i la Diputació de Tarragona van signar un nou Conveni Marc de col·laboració i coordinació 2014-2015 per optimitzar la prestació dels serveis municipals. En el marc d’aquest conveni, el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha apostat, un any més, per destinar a l’arranjament i millora de camins rurals la dotació econòmica prevista de 81.954 euros per a inversions de caràcter supramunicipal.

A diferència de l’any 2013, en què va ser el propi Consell qui va portar a terme directament l’execució de les actuacions, pel període 2014-2015 s’ha considerat més adient, d’acord amb les necessitats detectades i per una millor implicació en el territori, que siguin les pròpies corporacions locals les que executin les inversions en cadascun dels seus termes municipals. Amb aquesta finalitat, el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha establert una convocatòria d’ajuts econòmics destinats a l’arranjament de camins municipals, a la qual s’han acollit els catorze ajuntaments de la comarca.

Les actuacions projectades, que en conjunt estan pressupostades en gairebé 140.000 euros per l’anualitat 2014, s’estan duent a terme en un total de vint camins de la comarca. Les obres afecten uns 19.000 metres lineals de vials amb una amplada mitjana de 3,5 metres i consisteixen en la millora, refinat i perfilat de la caixa del vial, o en la pavimentació, amb doble tractament superficial o amb formigó, de diferents trams de camins que es troben en mal estat.

Fins a la data s’han portat a terme treballs en vuit camins rurals, uns 5.500 metres lineals de vials, el que suposa al voltant d’una quarta part dels treballs previstos. Els serveis tècnics del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre s’encarreguen de fer el seguiment i control de les actuacions subvencionades

Les obres permeten millorar la seguretat i la mobilitat dels veïns, així com l’accés a finques de conreu i explotacions ramaderes o a altres serveis.

web 2

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: