Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

El ple del Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques analitza l’execució del programa Leader a les comarques de la Terra Alta i la Ribera d’Ebre

17 febrer 2014 · Noticies

El proper dia 22 de febrer s’acaba el termini per sol·licitar els ajuts de la convocatòria Leader 2014 1 web 17-02-14 Ple Cis

El Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques (CIS) ha celebrat la sessió ordinària del ple de l’entitat en què es va presentar un resum de l’execució del programa Leader a les comarques de la Terra Alta i la Ribera d’Ebre.

Des de l’any 2009 fins a l’actualitat, el Consorci ha proposat l’aprovació de 122 expedients d’inversió econòmica a les dues comarques, la qual cosa ha suposat una inversió total de 13.558.426,08 euros, per la qual s’ha atorgat un import de subvenció de 3.962.543,72 euros. Els ajuts Leader tenen caràcter de cofinançats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Les inversions subvencionades han tingut un impacte directe en la generació d’ocupació amb 66 llocs de treball creats i 139 llocs de treball consolidats.

Actualment està obert el termini per sol·licitar els ajuts a l’empara de l’Ordre AAM/336/2013, de 16 de desembre. El CIS disposa d’una dotació pressupostària de 524.258,43 euros per atorgar ajuts a les actuacions destinades a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris i agrobotigues, creació i desenvolupament de microempreses, foment d’activitats turístiques i conservació i millora del patrimoni rural. El termini per a presentar les sol·licituds d’ajut finalitza el proper dia 22 de febrer.

Durant la celebració del ple també es van presentar els resultats dels projectes de cooperació en els quals ha participat el Consorci. Concretament, en el marc dels projectes Gestió Sostenible Rural, Odisseu i Gustum es van realitzar una sèrie d’actuacions per donar continuïtat al treball portat a terme des de l’any 2012. Així mateix, el Consorci es va incorporar en dos nous projectes de cooperació: Energia i Forest i Masies + Sostenibles.

El projecte Energia i Forest pretén impulsar la sostenibilitat dels territoris rurals catalans basant-se en una estratègia de foment de l’estalvi i eficiència energètica i en la promoció de les energies renovables basades en fonts endògenes, especialment la biomassa. Entre les actuacions realitzades, cal destacar la implantació de la comptabilitat energètica a un ajuntament de la Terra Alta.

El projecte Masies + Sostenibles pretén conèixer la situació actual dels habitatges rurals aïllats per millorar les condicions de vida dels seus habitants, tendir a l’autosuficiència de les masies, i reduir el seu impacte ambiental i les seves despeses econòmiques. En el marc d’aquest projecte, cal destacar l’elaboració d’un cens de masies d’un municipi del territori i la realització d’una auditoria energètica en un allotjament rural.

El Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques és una entitat pública sense ànim de lucre constituïda com a grup d’acció local per a implementar i gestionar els programes de desenvolupament territorial de la metodologia Leader del PDR 2007-2013 a les comarques de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. Actualment el Ple de l’entitat està integrat un 50% per entitats públiques (els ajuntaments de les dues comarques i el Consell Comarcal de cada comarca) i un 50% per entitats privades (representació dels sector agrari, representació del sector turístics de les dos comarques, representació del sector privat, entitats culturals del territori, etc).

Cal recordar que els ajuts i les actuacions anteriors es desenvolupen en el marc de l’Eix 4 Leader del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, pel període 2007-2013, i estan cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: