Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

L’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre finalitza el tractament arxivístic del fons de l’Ajuntament de Vinebre (1852/1997)

5 juliol 2013 · Noticies

u.d 3 Amillarament. CapçaleraAmb la finalització de l’inventari l’ACRE posa a disposició dels ciutadans de la Ribera d’Ebre bona part del patrimoni públic de la vila de Vinebre

El passat 26 de juliol de 2012 va ingressar la primera transferència de l’Ajuntament de Vinebre a l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre (ACRE). Avui, després de 5 transferències al centre, l’ACRE n’ha finalitzat el tractament arxivístic i posa el patrimoni documental públic de la vila al servei dels ciutadans que desitgin consultar-lo, sempre que, evidentment, no hi hagin restriccions legals que ho impossibilitin.

El fons de l’Ajuntament de Vinebre té un volum de 33,9 metres lineals, equivalents a 339 capses d’arxiu normalitzades, que contenen 463 unitats d’instal·lació i 1908 unitats documentals. El fons de l’Ajuntament de Vinebre s’inicia l’any 1852 amb un document de gran interès, un amillarament, el qual ens permet conèixer la riquesa rústica, pecuària i urbana dels contribuents del municipi, tant els que n’eren habitants com els que hi tenien heretats, finques urbanes o bé que hi exercien la ramaderia. Tanmateix, cal ressenyar que el gruix de la documentació conservada comprèn, a grans trets, des de l’últim terç del s. XIX, -amb importants buits, això sí-, fins els anys 90 del s. XX. També s’han conservat testimonis escrits d’abans de l’últim terç del s. XIX, tot i que representen una ínfima part de la totalitat del fons. Els buits de documents que assenyalats anteriorment no es produeixen entre l’any 1939 i els nostres dies, quan la documentació municipal es presenta de forma contínua i ens permet aprofundir en l’estructura i en les funcions desenvolupades pel consistori vinebrenc al llarg del període en qüestió.

 

Les tipologies de documents del fons de l’Ajuntament de Vinebre són de gran interès per entendre el batec de la vida local durant quasi un segle, doncs s’hi troba, entre d’altres, els llibres d’actes del Ple Municipal (1886/1954), que permeten conèixer les principals decisions preses pels representants polítics de la vila; els padrons de població (1885/1995), que informen sobre el nombre d’habitants, les relacions entre els membres de les unitats familiars o els antics noms dels carrers de la vila; els comptes municipals (1899/1993) que informen amb detall sobre les despeses efectuades històricament des de l’Ajuntament, o finalment, per destacar només alguna de les tipologies documentals del fons de l’Ajuntament de Vinebre, les obres públiques efectuades al municipi (1944/1993).

Conseqüentment, des d’ara aquells ciutadans amb interès per aprofundir en el passat de la seva vila, els estudiants que desitgin desenvolupar el seu treball de recerca, els ciutadans que desitgin provar els seus drets i, per suposat, el propi Ajuntament de Vinebre, disposen d’una documentació organitzada que podran recuperar amb rapidesa, la qual, a més, es troba a un espai propici perquè sigui utilitzada i consultada.

L’inventari, així com la resta de fons i col·leccions que custodia l’ACRE, es pot consultar a: http://extranet.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/cercaFons.do?&cerca=simple&dataConcreta=0&selecimatges=2&codigrup=ACRE&page=2

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: