Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

El Comarcal de la Ribera d’Ebre té prevista la contractació dels serveis de psicologia per atendre i formar part del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

26 novembre 2012 · Noticies

El Comarcal de la Ribera d’Ebre té prevista la contractació dels serveis de psicologia per atendre i formar part del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) corresponent a l’anualitat 2013.

Les característiques i condicions que ha de tenir la persona interessada per adjudicar el servei seran:
a) Titulació acadèmica de grau en psicologia.
b) Experiència en atenció a col•lectius de dones que presentin inestabilitat psíquica produïda per l’entorn.
c) Acreditar la formació i experiència relacionada en l’àmbit de la violència masclista i en psicoteràpia clínica.
d) Es valorarà la proximitat de la residència per poder atendre els casos assignats.
e) Les tasques d’informació i atenció seran desenvolupades per les tardes.
f) Estar donada d’alta a l’IAE, o compromís en fer-ho si s’escull com a persona seleccionada, per poder emetre la facturació pertinent.
g) Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i de Seguretat Social.

El preu del servei es fixa en un màxim de 118 hores anuals per un import de 50,00 euros/hora, exempt d’IVA, essent un màxim de 5.900,00 euros anuals.

La data màxima de lliurament del currículum i documentació acreditativa dels mèrits al•legats queda prorrogada fins el dia 3 de desembre de 2012, a les 15.00 hores, a la seu del Consell Comarcal.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: