Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

El president del Consell assisteix a la presentació dels resultats del projecte ZEBRAREG

14 febrer 2012 · Noticies

Els resultats del projecte ZEBRAREG s’han presentat a la seu de l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre, a Móra d’Ebre. L’acte ha estat presidit pel director general de Desenvolupament Rural del DAAM, Jordi Sala, i ha comptat amb la presència del president del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Jordi Jardí i de diversos representants de les comunitats regants i dels consistoris locals. Als assistents se’ls ha lliurat un fulletó divulgatiu, que també es distribuirà a totes les comunitats regants que estiguin o puguin estar afectades en un futur per la presència d’aquests mol·luscs invasors, per a que puguin prevenir les conseqüències i alertar a l’administració en cas de detectar-ne la seva presència.
El projecte ha estat desenvolupat pel laboratori CTM-Flix, en col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Ambient Natural i, amb el finançament d’ENDESA i l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV).
El centre CTM-Flix, que pertany a la Fundació CTM Centre Tecnològic –que forma part de TECNIO, la única xarxa que potencia la transferència tecnològica i la innovació empresarial a Catalunya-, ha presentat els resultats del projecte ZEBRAREG. El projecte té per finalitat l’avaluació de la vulnerabilitat, mesures de control i la seva efectivitat en la prevenció de la colonització per musclo zebrat de la xarxa de regs de la Ribera d’Ebre.
L’objectiu principal del ZEBRAREG ha estat abordar per primer cop de manera global la problemàtica del musclo i altres espècies de mol·luscs invasors a la xarxa de regadius de la ribera d’Ebre. El projecte ha permès proporcionar als regants i a l’administració unes pautes senzilles per a la prevenció i tota la informació pràctica recollida de les proves de camp realitzades en diferents comunitats de regants.
La implantació de sistemes preventius i de control contra la proliferació del musclo zebrat en infraestructures de reg és una mesura estratègia per al sector agrícola i suposa un estalvi sobre els costos de manteniment de les xarxes afectades per aquesta i altres espècies de mol·lusc invasors. El projecte ZEBRAREG ha aportat eines per a la millora de la competitivitat d’un sector productiu amb una marges econòmics molt estrets.
Les principals conclusions del projecte han evidenciat la importància de realitzar un bon manteniment de les xarxes de reg, la necessitat d’avaluar la idoneïtat de cada tractament en funció de la tipologia de les comunitats regants i de la realització de seguiment continuats dels tractaments que s’apliquin.
A nivell de manteniment d’instal·lacions es recomana el buidat i neteja de les basses a pressió a final de temporada de reg, així com el manteniment i neteja periòdica de filtres.
Pel que fa als tractament preventius es considera necessari analitzar i adaptar els productes a utilitzar, en funció de cada xarxa de reg, amb un seguiment continu de la seva efectivitat, regulant les dosificacions de les substancies aplicades en funció del volum d’aigua consumida i l’època de l’any. També serà necessari fer un correcte manteniment i prendre mesures d’autoprotecció en manipular els productes químics.
Les mesures pal·liatives o de xoc hauran d’estar supervisades per tècnics amb una diagnosi preliminar de la zona afectada, i s’aplicaran dosis i productes d’efectivitat i innocuïtat certificades.
El projecte ha estudiat l’aplicació i resultats de diversos tractaments amb l’objectiu de controlar o eliminar el musclo zebrat. Així tenim que a la comunitat de regants (en endavant CCRR) de Benissanet s’ha utilitzat un tractament químic amb hipoclorit de sodi (lleixiu), mentre que a la CCRR d’Ascó el tractament químic s’ha basat en peròxid d’hidrogen (aigua oxigenada). També, a la CCRR de Móra la Nova s’ha utilitzat les “biobales”, un producte químic que consisteix en una substància tòxica que els mol·luscs filtradors assimilen, mentre que a la CCRR de Vinebre s’ha fet servir un sistema de filtració amb una combinació d’anelles i malles.

Evolució del projecte i tractaments realitzats
Avaluació: la fase inicial del projecte
En una primera fase del projecte es van visitar totes les CCRR amb captacions d’aigua al tram del riu Ebre, dins de la comarca de la Ribera d’Ebre, i que són un total de 21 CCRR. En aquesta fase d’avaluació, realitzada en col·laboració amb els tècnics de la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix,es va fer un inventari i es va determinar que els principals factors que determinen el grau de vulnerabilitat d’una CCRR de ser colonitzada per musclo zebrat són: les característiques del medi on es troba la captació, el disseny del seus sistema de reg i el manteniment o la gestió que es realitza de les instal·lacions. Donat que el Riu Ebre al seu pas per la Ribera d’Ebre, es troba totalment afectat per la presència de musclo zebrat, el medi on es troba la captació és un factor sobre el qual no es pot actuar. El disseny del sistema de reg i el manteniment que s’hi realitza, defineixen la possibilitat de patir problemes greus o bé un control de la presència del musclo zebrat.

El tractament amb hipoclorit de sodi (lleixiu)
Des de l’any 2008, a la CCRR de Benissanet s’ha aplicat un tractament químic amb hipoclorit de sodi (lleixiu), consistent en una aplicació continuada d’aquest producte químic de característiques oxidants, que destrueix les larves i, per tant, impedeix que es distribueixi per la xarxa de reg. Aquest tractament resulta especialment efectiu a Benissanet perquè es combina amb unes bones pràctiques de manteniment de les instal·lacions com ara el buidat i neteja de la bassa de reg, un cop l’any. El sistema s’ha mostrat efectiu ja que no s’han produït més problemes a les seves instal·lacions.

El tractament amb un producte basat en peròxid d’hidrogen (aigua oxigenada)
Des de l’any 2009, a la CCRR d’Ascó, s’ha utilitzat un producte basat en peròxid d’hidrogen (aigua oxigenada). Aquest producte s’ha demostrat efectiu contra les larves, sempre que es combini amb una bona vigilància del sistema de dosificació i tasques de manteniment periòdiques.
A l’igual que el sistema anterior, l’ús de peròxid d’hidrogen s’ha mostrat efectiu i no s’han mostrat més problemes de col•lapse de les instal·lacions, de manera que aquesta CCRR continuarà utilitzant aquest sistema.

El tractament amb biobales
La CCRR de Móra la Nova, amb la col·laboració de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, han fet servir un tractament amb biobales.
Les biobales són un producte químic desenvolupat pel Dr. David Aldridge de la Universitat de Cambridge (Regne Unit) que consisteix en l’aplicació d’una substància tòxica encapsulada que els mol·luscs filtradors assimilen. Es tracta del principal “Cavall de Troia”, ja que els musclos no reconeixen el tòxic encapsulat fins que el tenen al seu interior i el metabolitzen. Aquest tractament és de tipus pal·liatiu ja que s’aplica contra musclos adults. Es pot utilitzar en CCRR afectades que no desitgin un tractament de tipus continu o preventiu. Aquest producte s’ha demostrat molt efectiu contra el musclo zebrat i contra la petxina asiàtica (Cobicula Fluminea), un altre mol·lusc invasor que es troba present a l’Ebre. Aquesta tècnica es troba en fase de desenvolupament, però podria ser molt interessant en un futur donat que la composició de les bioables no afecta a la qualitat de l’aigua per al reg.

El tractament de filtració
La prova va tenir lloc a la CCRR de Vinebre i consisteix en l’ús de barreres mecàniques que impedeixen l’entrada de larves a la xarxa de reg i, per tant, constitueix un tractament preventiu que a la vegada no requereix de la injecció de cap producte químic a l’aigua de reg. La prova realitzada a la CCRR de Vinebre, que ja disposa d’una etapa de desbast amb filtres d’anelles, ha estat un assaig inicial on s’han obtingut molts bons resultats. Cal avaluar el tractament a més llarg termini per tal d’avaluar tots els costos, que depenen principalment de la qualitat d’aigua que arriba als filtres i del consum que en realitzi cada CCRR.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: