Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

L’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre firma el primer conveni de cessió de fons d’un ajuntament fora de la seva seu

25 octubre 2010 · Noticies

El passat divendres, 22 d’octubre es va dur a terme la signatura del contracte de cessió en dipòsit del fons documental de l’Ajuntament de Rasquera a la Generalitat de Catalunya perquè sigui custodiat a l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre (ACRE). La cessió del fons es produirà per a un període de 15 anys, prorrogables si les dues parts ho creuen convenient un cop expiri el contracte.

La signatura del contracte va anar a càrrec del vicepresident primer del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre (CCRE), Josep Solé Arnal, en virtut de l’autorització de 9 de setembre de 2010 del director general de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, i de l’alcalde de Rasquera, Bernat Pellisa i Sabaté,.

El fons està format per la documentació emanada per l’activitat del consistori rasquerà entre 1573, data de les ordinacions de la vila de Rasquera (document d’excepcional valor històric), i 1990, període fins al qual s’ha acordat cedir la documentació a l’ACRE. Cal ressenyar que, entre la documentació del fons documental de Rasquera, s’ha conservat un altre document d’excepcional valor patrimonial: la còpia de la carta de població de 1206 que els templers de Miravet concedeixen al lloc de Rasquera.

Tanmateix, cal ressenyar que, a part dels dos documents citats, no s’han conservat més documents d’abans de la segona meitat del s. XIX, i que és sobretot a partir de 1870 quan les diverses parts del fons documental es presenten d’una manera contínua, per la qual cosa esdevé un testimoni clau per aprofundir en les activitats que portà a terme l’Ajuntament de Rasquera en el desenvolupament de les funcions que li són pròpies, com ara els acords presos pels òrgans de govern municipals, el cobrament d’impostos, el control dels allistaments militars, la gestió del pressupost o l’organització d’eleccions, entre d’altres.

Esmentar que, a dia d’avui, l’ACRE ja ha ingressat 15 metres lineals de documentació municipal de Rasquera, que equivalen a unes 150 capses d’arxiu normalitzades, i n’està portant a terme el tractament arxivístic a través d’un tècnic contractat per executar el projecte, al desenvolupament del qual contribueix decisivament la subvenció de 6.000 euros que ha rebut el CCRE de la Diputació de Tarragona per tal de portar-lo a terme.

Finalment, cal esmentar que, gràcies a la concessió de dos plans d’ocupació de digitalització al CCRE, la coordinació tècnica dels quals ha portat a terme l’ACRE, s’han digitalitzat els llibres d’actes del Ple de l’Ajuntament de Rasquera (1871/1958), acció que, un cop s’acabi la intervenció arxivística sobre el fons, permetrà que es puguin consultar més de 4.000 imatges a la xarxa d’una tipologia documental clau per aprofundir en la història del municipi.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: