Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

La comunitat de Regants de Móra d’Ebre cedeix

30 setembre 2010 · Noticies

L’acte de signatura oficial del contracte de cessió en dipòsit del fons
documental de la Comunitat de Regants de Móra d’Ebre (1925/1993) a la
Generalitat de Catalunya es va celebrar a la seu de l’Arxiu perquè sigui
custodiat en aquesta institució.
La signatura del contracte va anar a càrrec del Sr. Pere Aviñó i Boronat,
president de la Comunitat de Regants de Móra d’Ebre, i del Sr. Bernat Pellisa i
Sabaté, president del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, el qual va actuar
en representació del director general del Patrimoni Cultural de la Generalitat de
Catalunya.
La Comunitat de Regants de Móra d’Ebre va néixer l’any 1926 com una
necessitat imperiosa per fer front a les adverses condicions meteorològiques a
les quals es veié sotmesa la comarca durant els anys vint del SXX. Aquesta
situació provocà una important minva en les collites i originà una situació
insostenible per la pagesia del municipi, la qual es veié obligada a una
emigració forçosa o a no poder sobreviure mitjançant l’exercici de l’activitat que
tradicionalment havien desenvolupat. La crisis en qüestió fa conscienciar la
població de la importància d’aprofitar els recursos hídrics del municipi i es
canalitzada a través de l’il·lustre Ramon Nogués i Biset, el qual el 1924 elaborà
Los proyectos de ordenanza y reglamento del sindicato y jurado de riegos, que
serà l’embrió del projecte de rec que desenvoluparan a posteriori els regants de
Móra d’Ebre.
El fons de la Comunitat de Regants de Móra d’Ebre té un volum de 4,6 metres
lineals, equivalents a 46 capses. El document més antic està datat el 1925, tot i
que hi predomina la documentació produïda entre 1940 i 1980. El fons
documental ingressà a l’ACRE el 15 de juliol de 2007 i fou inventariat Gerard
Mercadé i Pié, director del centre. Està format per la documentació emanada i
rebuda per la institució en l’exercici de les funcions que li són pròpies, com ara
la correspondència emesa i rebuda, els plànols del projecte, els llibres de
comptes, o els registres de les hores de rec autoritzades als membres de la
institució, esdevenint, en conjunt, una important font per aprofundir en la
implantació i desenvolupament d’un projecte clau pel municipi de Móra d’Ebre.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: