Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

El departament d’Educació i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre formatilzen la constitució de la zona educativa Ribera Ebre

27 juliol 2009 · Noticies

L’objectiu de la creació d’aquesta zona educativa és d’aconseguir millors resultats educatius, una major cohesió social i apropar la presència de l’administració educativa al territori. La direcció d’ambdues zones és a càrrec de Victòria M. Giménez Ismael.

A cadascuna d’aquestes zones, el Departament d’Educació i el Consell Comarcal, en representació de tots els ajuntaments de la comarca, han creat la comissió institucional de direcció i seguiment del projecte de zona educativa i han signat l’acord de l’aprovació d’aquest projecte. En l’elaboració del projecte de zona educativa, dut a terme durant aquest curs, hi han participat responsables dels serveis territorials d’Educació, de la inspecció educativa, dels serveis educatius, de les direccions dels centres d’educació sostinguts amb fons públics i representants dels ajuntaments i del consell comarcal. Els objectius del projecte són la millora dels resultats educatius, la millora de la cohesió social i l’impuls a les mesures de caràcter socioeducatiu. Aquest projecte s’aplicarà durant els cursos 2009-2013, amb actuacions que es concreten per a cada curs escolar.

El Departament d’Educació està representat a la comissió institucional de cadascuna de les zones per la directora dels serveis territorials d’Educació a les TTE, M. Àngels Rojas, l’inspector territorial en cap, Valero Camps, la cap dels Serveis Educatius i Formació Permanent a les TTE, Núria Estrada i la cap de Formació Professional i Ensenyament d’Adults a les TTE, Rosa Almuni.

A la zona educativa de la Ribera d’Ebre, l’administració local està representada a la comissió institucional pel President del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Josep Solé Arnal, l’alcalde de Móra d’Ebre, Josep Solé Biosca, l’alcalde de Flix, Óscar Bosch i l’alcalde de Móra La Nova, Joan Manel Sabanza, les poblacions de la comarca amb major nombre d’habitants.

La comissió institucional de cada zona també ha constituït la comissió de coordinació del projecte de zona educativa, que ha elaborat el projecte i l’haurà d’aplicar i rendir comptes davant la comissió institucional cada curs. La comissió de coordinació està formada per 10 membres: inspector/a de la zona, coordinador/a del Servei Educatiu, un/a representant del Consell Comarcal, representants de les direccions dels centres docents sostinguts amb fons públics, representants dels Ajuntaments i la directora de la zona educativa, que la presideix.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: