Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Nova sessió plenària del Consell Comarcal

30 juliol 2008 · Noticies

El Ple ordinari del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre s’ha reunit aquest dimarts i ha pres els següents acords:

– Aprovació del reformat del projecte executiu relatiu a l’actuació titulada “Redacció del projecte i execució de les obres de construcció d’una nau, en el polígon situat al C. Garbinada, 6 del municipi de Móra d’Ebre”.

– Nomenament de representants suplents del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre al Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta. El suplent serà el conseller Joan Josep Duran, enlloc del conseller Bernat Pellissa.

– Aprovació del contracte programa 2008-2011 per la coordinació, cooperació i col•laboració entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social. Els Consells Comarcals tenen les competències de proveir de tot el paquet de serveis socials els municipis de menys de 20.000 habitants. Es tracta del mateix document que l’anterior conveni marc, només canvia la nomenclatura.

– Ratificació de l’acord de la Junta de Govern del Consorci per a la Gestió dels Residus municipals de les comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta de data 23/7/2008, pel qual s’aprovà inicialment la 4a modificació dels Estatuts del Consorci. Aquestes modificacions comporten el retorn al Consorci del Consell Comarcal de la Terra Alta i la inclusió d’un nou objectiu del Consorci, consistent en la realització de tasques de sanejament d’aigües residuals i d’altres actuacions mediambientals que s’escaiguin.

– Aprovació de les Bases que regeixen la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts econòmics de caràcter individual a les famílies per al pagament de les llars d’infants en el curs 2008-2009, i de les Bases que regeixen la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts econòmics de caràcter individual per a l’adquisició de llibres escolars en el curs 2008-2009.

– Aprovació de les Bases que han de regir la concessió d’ajuts econòmics en matèria de menjador escolar, per motius socioeconòmics o geogràfics, a les famílies dels alumnes que no tenen dret a gratuïtat d’aquest servei, en el curs 2008/2009, i aprovació de les Bases que han de regir la concessió d’ajuts econòmics en matèria de transport escolar a les famílies dels que no tenen dret a la gratuïtat d’aquest servei, en el curs 2008/2009.

– Aprovació de les Bases reguladores de la concessió durant el 2008, de subvencions públiques per al reequilibri territorial comarcal als ajuntaments de la comarca que no poden ser beneficiaris de les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals. Les subvencions als quatre municipis de la comarca no inclosos en l’àmbit del PENTA (Pla d’Emergències Nuclears de Tarragona), com són Benissanet, Miravet, Ginestar i Rasquera, i que per tant no reben subvenció estatal, augmenten aquest 2008 en 10.000 euros més per municipi.

– Aprovació del conveni de col•laboració entre l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, per a la coordinació de les actuacions en matèria de consum.

– Aprovació del conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, per tal de col•laborar en la realització d’un curs de la Universitat d’Estiu URV-UETE a Móra d’Ebre.

Pel que fa a les informacions de presidència, el president de l’ens comarcal, Josep Solé, va explicar que el Consell Comarcal ha demanat al director general de Transports la creació d’una línia regular d’autobusos entre la Ribera d’Ebre i Tortosa, per tal que els estudiants i les persones interessades en dur a terme tràmits administratius hi puguin viatjar diàriament. També es va informar que Fomento, empresa adjudicatària de les tasques de descontaminació del pantà de Flix, oferirà en breu una sessió informativa al Consell Comarcal al voltant de les obres, que enguany s’iniciaran.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: