Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Segon concurs de Postals de Nadal

2 octubre 2007 · Noticies

Bases generals del concurs:

1-El tema estarà relacionat amb motius Nadalencs.
2-Els participants han de tenir entre 16 i 35 anys, ambdós inclosos.
3-Obligatòriament hi haurà de posar Bones Festes i feliç 2008.
4- Cada participant podrà aportar un màxim de dues obres.
5-El temini d’admissió finalitzarà el 19 d’octubre a les 15.00 h.
6-Els treballs hauran de ser inèdits i es lliuraran a l’oficina de Serveis a la Joventut del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ( Pl. Sant Roc, 2) de dilluns a divendres de 8.00 h a 15.00 h.
7- l’Obra no podrà ser signada, només es signarà en el cas de ser guanyadora.
8-S’estableix un premi de 300 euros per cada modalitat.
9-L’obra guanyadora serà editada pel Consell Comarcal i s’utilitzarà per les felicitacions oficials que envia el Consell Comarcal. També se’n farà una distribució gratuïta.
10-L’obra guanyadora i els seus drets d’ús quedaran en propietat del Consell Comarcal.
11-En el cas que el guanyador sigui menor d’edat, els pares o tutors hauran de signar l’autorització.
12-Les obres no premiades hauran de recollir-se a partir del 7 de gener pel Consell Comarcal de dilluns a divendres de 8.00 h a 15.00 h.
13-El veredicte del jurat es farà públic al novembre de 2007 i es comunicarà directament als concursants.
14-El veredicte del jurat sera inapel.lable.
15- El jurat estarà format per persones relacionades amb el món de l’art de la comarca de la Ribera d’Ebre i pel President del Consell Comarcal o persona en qui delegui.

Bases específiques postals tradicionals: L’obra podrà ser en qualsevol tècnica artística, la utilització de colors serà lliure i l’obra haurà de ser de fàcil edició. La mida serà màx. 10,5x21cm. Es presentarà en un sobre tancat amb el nom de l’obra a l’exterior i un altre sobre adjunt que contindrà el nom de l’obra i el nom, adreça, telèfon i edat del concursant.

Bases específiques postals virtuals: L’obra podrà fer-se en l’extensió jpg, gif, ppt, o tif. Les imatges hauran d’estar a a 72 ppp i com a màxim podrà tenir una extensió de 2MB. Es presentarà en un sobre tancat guardat en un CD amb el nom de l’obra a l’exterior i un altre sobre adjunt que contindrà el nom de l’obra i el nom, adreça, telèfon i edat del concursant.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: