Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Celebració del Ple al Consell Comarcal

27 setembre 2007 · Noticies

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, en la seva sessió plenària del passat 26 de setembre, va aprovar per unanimitat tots els punts de l’ordre del dia, amb l’excepció del punt número 11, referent a les subvencions als ajuntaments per a la millora de camins municipals, on el grup de CiU va demanar traspassar aquest tema a la Mesa d’Alcaldes, petició que va ser acceptada.
Aquest és el resum dels punts tractats en aquest Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió núm. 9/2007, de 22/8/2007.

2. Creació i nomenament del representants a la Comissió Informativa General del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. Aquesta Comissió Informativa General és el mateix que la Junta de Portaveus, i comptarà amb els seus mateixos membres. Simplement, s’ha efectuat un canvi de nom.

3. Aprovació del conveni entre el Consorci per a l’Execució del Pla de Dinamització Turística de les Terres de l’Ebre, el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, l’Ajuntament de Tivissa i l’Entitat Autònoma Museus d’Arqueologia.

4. Aprovació del conveni entre el Consorci per a l’Execució del Pla de Dinamització Turística de les Terres de l’Ebre i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre d’inclusió d’actuacions al programa del Pla de dinamització turística de les Terres de l’Ebre.

5. Aprovació del conveni entre el Consorci per a l’Execució del Pla de Dinamització Turística de les Terres de l’Ebre, el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, l’Ajuntament de Móra la Nova i la Fundació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari i Industrial.

6. Aprovació de l’Addenda al conveni de col•laboració entre el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per a la prestació de serveis d’assistència tècnica per a la promoció i desenvolupament de la societat de la informació a les administracions locals de la comarca. Aquest conveni ja va ser aprovat el 26 de juliol de 2006, de manera que l’aprovació de l’Addenda suposa una pròrroga del conveni.

7. Aprovació del conveni entre el Departament de Governació i Administracions Públiques i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per al desenvolupament del projecte Territori TIC. Aquest projecte es va presentar el passat dia 20, coincidint amb la visita del conseller Puigcercós, i el seu objectiu és fer més extensible l’ús de les noves tecnologies a la comarca.

8. Aprovació del document de seguretat i la creació dels fitxers de dades de caràcter personal del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.

9. Nomenament de representants del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre en la Fundació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari i Industrial. Es va establir que el titular serà el conseller Miquel Usach, i el suplent serà el conseller Pere Muñoz.

10.Fixació dels barems aplicables a la concessió d’ajuts directes en matèria de transport a les famílies de l’alumnat amb dret de desplaçament gratuït, en el curs 2007/2008.

11. (Punt traslladat a la Mesa d’Alcaldes). Aprovació de les Bases que regeixen la concessió de subvencions als ajuntaments de la comarca destinades a l’arranjament i millora de camins municipals, programa 2007, a executar l’any 2008. El Ple va considerar que, en tractar-se d’un tema que afecta directament els municipis, i en absència en el plenari de diversos alcaldes de la comarca, serà més adequat tractar aquesta qüestió en un Consell d’Alcaldes, per tal de trobar-hi una solució definitiva.

12.Aprovació de les Bases que han de regir la concessió d’ajuts econòmics en matèria de menjador escolar, per motius socioeconòmics o geogràfics, a les famílies dels alumnes que no tenen dret a gratuïtat d’aquest servei, en el curs 2007/2008, i aprovació de les Bases que han de regir la concessió d’ajuts econòmics en matèria de transport escolar a les famílies dels que no tenen dret a la gratuïtat d’aquest servei , en el curs 2007/2008.

13.Aprovació de les Bases d’ajuts als ajuntaments de la comarca en el marc dels programes d’ajuts a música i plàstica a l’ensenyament primari i secundari obligatoris i d’escoles municipals de música i plàstica, curs 2007/2008.

14.Aprovació dels convenis de col•laboració entre diversos ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, per al confinançament del servei públic comarcal “Servei discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari transport escolar col•lectiu caràcter no gratuït, a les línies respectives en el curs 2007/2008”.

15.Aprovació de la modificació de la plantilla de personal del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. En aquest punt, destacar que es creen les places de tècnic mediambiental i d’educador social, a l’espera de transmetre les bases als ajuntaments de la comarca.

16.Ratificació de decrets de Presidència.

17.Control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern, I: Decrets de Presidència, Resolucions de Gerència, i actes de les sessions de la Junta de Govern Local.

18.Control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern, II: Informacions de Presidència. El president del Consell Comarcal, Josep Solé, va informar de les visites del conseller Puigcercós i del president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet. A més, va informar als consellers que el proper dia 5 d’octubre s’inaugurarà una exposició a l’Arxiu Comarcal, que el dia 9 d’octubre se celebrarà el Dia de la Comarca a la Fira de Reus, i que el 25 d’octubre s’inicia la Fira de Móra la Nova, on el Consell Comarcal hi serà present.

19.Precs i Preguntes. La consellera comarcal Montserrat Canals va demanar que es revisi la subvenció de 6 euros que des de fa una anys es dóna a les Associacions de Mares i Pares dels col•legis de la comarca. D’altra banda, El conseller Francisco Acero va preguntar pel cànon que s’atorga las municipis que compten amb deixalleries i abocadors (cànon dels residus), i se li va informar que la llei que conté aquest epígraf es troba en tramitació al Parlament.

D’altra banda, també es va incloure un punt nou en l’ordre del dia, referent a equipaments informàtics, que també es va aprovar.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: