Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Principals acords de la sessió plenària del Consell Comarcal

27 novembre 2006 · Noticies

1. Es va donar lectura i es va aprovar l’acta de la sessió núm. 9/2006, de 16/10/2006.

2. Va prendre possessió del nou càrrec de conseller comarcal. Sr. Rafael Vidal i Ibars (CiU).

3. Es va aprovar la liquidació de les quotes municipals de cofinançament dels serveis socials comarcals, any 2006.

4. Es va aprovar inicialment, amb els 10 vots a favor dels grups del govern (PSC-PM i ERC-AM) i les 9 abstencions del grup de l’oposició (CiU), l’expedient de modificació 4/2006, del pressupost del Consell Comarcal per al 2006, de suplement i habilitació, finançat pel romanent líquid de tresoreria de l’any 2005, nous i majors ingressos i transferència de crèdits.

5. Es va aprovar el conveni d’entitat de registre col·laboradora entre l’Agència Catalana de Certificació i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.

6. Es va aprovar el conveni de prestació de serveis de certificació digital IDCat entre l’Agència Catalana de la Certificació i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.

7. Es va aprovar el conveni entre el Consorci per a l’Execució del Pla de Dinamització Turística de les Terres de l’Ebre i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.

8. Es va aprovar el conveni interadministratiu entre els consells comarcals del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta per a la col·laboració econòmica i tècnica de prestació de serveis per part del personal del Consell Comarcal del Baix Ebre dins del Consorci per a l’Execució del Pla de Dinamització Turística de les Terres de l’Ebre.

9. En van ratificar diversos decrets de Presidència.

10. En l’apartat de control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern, I: es va donar compte d’un seguit de decrets de Presidència, resolucions de Gerència, i actes de les sessions de la Comissió de Govern Comarcal.

11. El president va donar un seguit d’informacions d’interès als consellers i va presentar el document “Anàlisi de la temporada turística. Estiu 2006”.

12. Precs i preguntes.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: