Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Text íntegre de la moció sobre el magatzem temporal centralitzat aprovada pel Consell Comarcal

16 octubre 2006 · Noticies

El passat 21 de desembre de 2004 la Ponència d’Energia del Congrés dels Diputats aprovava per unanimitat demanar al Govern de l’Estat que la gestió dels residus radioactius d’alta intensitat procedents de les centrals nuclears espanyoles, fos gestionat a través d’un Almacen Temporal Centralizado (ATC). Una Comissió Interministerial, que l’ha inspirat, entre altres, el projecte COWAM, impulsat per l’AMAC, i amb el suport i participació del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la Empresa Nacional de Residus (ENRESA), entre d’altres organismes i institucions, han estudiat quin seria el millor procediment per a la tria de l’emplaçament de l’ATC, i ha obert un termini per tramitar les sol·licituds d’aquells municipis interessats en acollir-lo.

La producció de residus nuclears d’alta activitat derivats del funcionament de les centrals nuclears té en la gestió dels mateixos una de les principals dificultats, ja que encara no s’ha trobat la manera de donar una resposta òptima. La permanència durant milers d’anys d’un alt nivell de radioactivitat fa que la seva afectació en el present, però també en el futur, representi una hipoteca mediambiental per a les properes generacions.

La intenció de la Comissió Interministerial ATC d’oferir grans compensacions al municipi que s’ofereixi i aconsegueixi ubicar l’ATC dins del seu terme, no té en compte la resta de territori (municipis, comarques o regió) que també es veurien afectades de manera determinant per aquesta localització. Aquesta estratègia unilateral que no té en compte el conjunt del territori ens sembla totalment reprovable i per això s’ha exigit que el govern de la Comunitat Autònoma afectada tingui capacitat vinculant a l’hora del seu establiment.

La nostra nació, Catalunya, ja ha contribuït amb escreix amb la quota de solidaritat de producció energètica d’origen nuclear, amb la implantació a les nostres terres de quatre centrals nuclears (una en fase de desmantellament). Les Terres de l’Ebre hem estat el motor energètic de Catalunya concentrant aquestes centrals nuclears, així com els residus radioactius que contenen. Per tot això, i havent expressat de forma clara i rotunda al llarg dels últims anys, el nostre desig de disfrutar d’un nou model de desenvolupament més sostenible i més respectuós amb el territori i el medi ambient considerem que cal desestimar la localització del Almacén Temporal Centralizado de residus radioactius d’alta intensitat en el nostre país en base als següents,

ACORDS:

PRIMER. Rebutjar qualsevol possible proposta d’instal·lació de l’ATC a Catalunya.

SEGON. Fer arribar aquest acord a la Comissió Interministerial ATC, a la presidència i grups polítics amb representació al Congreso de los Diputados i al Parlament de Catalunya, al Ministerio de Indústria, Turismo i Comercio de l’Estat Espanyol, al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, a l’Empresa Nacional de Residuos Radiactivos SA (ENRESA) i al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) i als Ajuntaments de la Ribera d’Ebre.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: