Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Bases dels concursos de postals i postals virtuals de Nadal

9 octubre 2006 · Noticies

Ir CONCURS DE POSTALS DE NADAL DE LA RIBERA D’EBRE

1. El tema estarà relacionat amb motius nadalencs.
2. Els participants hauran de tenir entre 16 i 35 anys, ambdós inclosos.
3. L’obra port ser en qualsevol tècnica artística. La utilització de colors serà lliure. L’obra haurà de ser de fàcil edició.
4. La mida serà, com a màxim de 10,5 x 21 cm., a una cara i obligatòriament hi haurà de posar Bones festes i feliç 2007.
5. Cada participant podrà aportar un màxim de dues obres.
6. El termini d’admissió finalitzarà el dia 27 d’octubre de 2006, a les 15.00 h. Els treballs, que hauran de ser inèdits, es lliuraran a l’Oficina de Serveis a la Joventut, que té seu al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre (pl. Sant Roc, 2) de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 h.
7. L’obra no podrà ser signada. En cas de ser la guanyadora, es signarà. A l’obra s’hi ha d’adjuntar un sobre tancat amb el nom i cognoms, l’adreça, el telèfon, l’adreça electrònica i l’edat del/de la concursant.
8. Les obres seran exposades al vestíbul del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre durant el període nadalenc (de l’11 de desembre al 12 de gener)
9. S’estableix un primer premi dotat en 250 €, que es podrà gastar a les botigues de l’Associació de Comerciants de Flix i Móra d’Ebre.
10. L’obra guanyadora serà editada pel Consell Comarcal i se’n farà una distribució gratuïta a través de les llibreries i papereries de la comarca. També serà la postal utilitzada per a les felicitacions oficials enviades des del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
11. L’obra guanyadora i els seus drets d’ús quedaran en propietat del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
12. En el cas que el guanyador sigui menor d’edat, els pares o tutors hauran de signar l’autorització. Les obres no premiades podran recollir-se a partir del dia 20 de gener pel Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 h.
13. El veredicte del jurat es farà públic el dia 15 de novembre de 2006 i es comunicarà directament als/a les concursants.
14. El veredicte del jurat serà inapel·lable. El premi podrà quedar desert si les obres presentades no tenen la qualificació artística requerida.
15. El jurat estarà format per persones relacionades amb el món de l’art de la Ribera d’Ebre i pel president o un representant del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.

I CONCURS DE POSTALS DE NADAL VIRTUALS DE LA RIBERA D’EBRE

1. El tema estarà relacionat amb motius nadalencs.
2. Els participants hauran de tenir entre 16 i 35 anys, ambdós inclosos.
3. L’obra podrà fer-se en l’extensió .jpg, .gif, .ppt o .tif. Les imatges hauran d’estar a 72 ppp i, com a màxim, podrà tenir una extensió de 2 M.
4. Obligatòriament hi haurà de d’aparèixer la frase: Bones festes i feliç 2007.
5. Cada participant podrà aportar un màxim de dues postals virtuals i s’haurà de presentar guardat en un CD.
6. El termini d’admissió finalitzarà el dia 27 d’octubre de 2006 a les 15.00 h. Els treballs, que hauran de ser inèdits, es lliuraran a l’Oficina de Serveis a la Joventut, que té seu al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre (pl. Sant Roc, 2) de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 h.
7. La postal no podrà ser signada. En cas de ser la guanyadora, s’inserirà el nom. Al CD del document s’hi ha d’adjuntar un sobre tancat amb el nom i cognoms, l’adreça i el telèfon del concursant.
8. Les obres seran exposades al vestíbul del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre durant el període nadalenc (de l’11 de desembre al 12 de gener)
9. S’estableix un primer premi dotat en 250 €, que es podrà gastar a les botigues de l’Associació de Comerciants de Flix i Móra d’Ebre.
10. La postal guanyadora serà l’enviada des del Consell Comarcal, Telecentre de la Ribera d’Ebre i xarxa de telecentres i altres departaments del Consell Comarcal per a les felicitacions oficials enviades des del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre via correu electrònic. Se’n farà la màxima difusió possible.
11. En el cas que el guanyador sigui menor d’edat, els pares o tutors hauran de signar l’autorització. Les obres no premiades podran recollir-se a partir del dia 20 de gener pel Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 h.
12. El veredicte del jurat es farà públic el dia 15 de novembre de 2006 i es comunicarà directament als/a les concursants.
13. El veredicte del jurat serà inapel·lable. . El premi podrà quedar desert si les obres presentades no tenen la qualificació artística requerida
14. El jurat estarà format per persones relacionades amb el món de l’art de la Ribera d’Ebre i pel president o un representant del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: