Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Principals acords del Ple comarcal del 18 de setembre

18 setembre 2006 · Noticies

El Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre es va reunir el dilluns 18 de setembre de 2006 en sessió ordinària. Els principals acords que es van adoptar són els següents (si no es diu res, per unanimitat):

1. Es va llegir i es va aprovar l’acta de la sessió núm. 7/2006, de 26/7/2006.

2. Es va aprovar el protocol addicional per a l’any 2006 al conveni per a la cooperació interadministrativa entre el Departament de Benestar i Família i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, en matèria de serveis socials i benestar i família subscrit a l’any 2005. L’aportació del Departament per a l’anualitat de 2006 és de 276.000 euros, amb un increment significatiu respecte a l’aportació de l’any passat, que era de 209.000 euros. Aquest increment s’aplica bàsicament per donar resposta a l’increment de demanda del servei d’atenció domiciliària de persones dependents.

3. Es va aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i els ajuntaments de Flix, Miravet, Móra la Nova i Tivissa per a la potenciació i el manteniment d’un punt d’informació turística a cadascun d’aquests municipis. Els convenis preveuen l’aportació de 1.000 euros, respectivament, per part del Consell Comarcal a cadascun dels ajuntaments esmentats.

4. Es va aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i els ajuntaments de Miravet i Móra d’Ebre per al suport i el manteniment d’activitats fluvials. Mitjançant aquest conveni, els ajuntaments esmentats efectuen una aportació de 3.000 euros cadascun per al manteniment del servei turístic fluvial que impulsa el Consell Comarcal en les temporades turístiques de Setmana Santa i estiu entre ambdós municipis.

5. Es va aprovar la fixació dels barems aplicables a la concessió d’ajuts directes en matèria de transport a les famílies de l’alumnat amb dret de desplaçament gratuït, en el curs 2006/2007. En concret, s’aplicarà un ajut de 0,125 cèntims per quilòmetres a les famílies amb fills en edat d’ensenyament obligatori que per causes diverses han d’assumir el desplaçament dels seus fills als centres escolars de referència.

6. Es van ratificar de decrets de Presidència números 66, 74, 83, 86, 95,96 i 97 de l’any 2006.

7. Es va donar comple al Ple dels decrets de Presidència del 69 al 94/2006, de les resolucions de Gerència de la 59 a la 63/2006, i a les actes de les sessions de la Comissió de Govern Comarcal 9 i 10/2006.

8. El president va expressar un seguit d’informacions d’interès a la resta de membres del Ple.

9. El Ple es va acabar amb un torn de precs i preguntes.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: