Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Principals acords del Ple del Consell Comarcal de 26 de juliol

4 setembre 2006 · Noticies

El dimecres 26/7/2006 va tindre lloc a la sala d’actes del Consell Comarcal, una sessió del Ple. Els acords adoptats van ser els següents (si no es diu res, per unanimitat):

1. Es va llegir i es va aprovar l’acta de la sessió núm. 6/2006, de 26/6/2006.

2. Es va aprovar l’annex al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i l’Oficina Provincial de la Creu Roja Espanyola a Tarragona en relació al servei de teleassistència domiciliària. L’acord preveu un increment de deu terminals més per a usuaris de la comarca durant el present exercici. Aquest servei permet l’atenció permanent als seus usuaris mitjançant la xarxa telefònica, en cas d’emergència, destinat concretament a totes aquelles persones grans disminuïts i malalts que estiguin incapacitats física i socialment per valer-se per si mateixos, tant en situacions permanents com transitòries.

3. Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Organisme Autònom per a la Societat de la Informació (OASI) i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per a la formació digital dels ciutadans de les comarques de Tarragona. OASI facilitarà a l’entitat, sense cap cost i per un temps determinat, el nombre d’ordinadors, amb un màxim deu, per a l’organització d’activitats formatives digitals en el territori d’actuació del Consell Comarcal. A més, per millorar l’activitat formativa, es dotarà aquest servei formatiu d’un projector i d’ una pantalla.

4. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament de la Presidència i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per a la creació i gestió d’un telecentre de la xarxa pilot de telecentres equipats amb programari lliure.

5. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consorci Administració Oberta de Catalunya i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per a la prestació de serveis d’assistència tècnica per a la promoció i el desenvolupament de la societat de la informació a les administracions locals de la comarca. El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre considera adient poder col·laborar amb els consells comarcals per tal de potenciar el suport als ajuntaments en la millora de la gestió interna i la prestació dels serveis als ciutadans mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i les comunicacions, i participar en la difusió i efectiva implementació dels projectes del Consorci AOC en el territori.

6. Aprovació del conveni entre el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per a la promoció conjunta i coordinada d’una campanya de publicitat per al 2006. La finalitat del present conveni és l’establiment d’un marc de cooperació entre el Patronat de Turisme i el Consell Comarcal per fomentar i desenvolupar mesures per a la promoció del turisme mitjançant la integració d’esforços d’ambdues entitats en la realització d’una campanya original i específica de la comarca de la Ribera d’Ebre. En aquest sentit s’aportarà com a màxim per l’entitat comarcal 6.000,00 euros i el Patronat fins a un import de 12.0000 euros IVA inclòs.

7. Es van aprovar per 10 vots a favor (PSC-PM i ERC-AM) i 6 abstencions (CiU) els comptes generals comarcals corresponents a l’exercici de 2005.

8. Es van aprovar les Bases que regeixen la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts econòmics de caràcter individual a les famílies per al pagament de les llars d’infants en el curs 2006-2007, i de les Bases que regeixen la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts econòmics de caràcter individual per a l’adquisició de llibres escolars en el curs 2006-2007.

9. Es van aprovar les Bases que han de regir la concessió d’ajuts econòmics en matèria de menjador escolar, per motius socioeconòmics o geogràfics, a les famílies dels alumnes que no tenen dret a gratuïtat d’aquest servei, en el curs 2006/2007, i aprovació de les Bases que han de regir la concessió d’ajuts econòmics en matèria de transport escolar a les famílies dels alumnes que no tenen dret a la gratuïtat d’aquest servei , en el curs 2006/2007.

10. Es van ratificar els decrets de Presidència següents:

– Decret 61/2006, de 26/06/2006, pel qual s’aprova la contractació per màxima urgència de personal de neteja per substitució temporal d’una treballadora.

– Decret 63//2006, de 26/06/2006, pel qual s’aprova la contractació per màxima urgència de personal per a l’atenció al públic al punt d’informació turística.

– Decret 66//2006, de 07/07/2006, pel qual s’aprova la contractació per màxima urgència de d’una educadora social per a l’actuació anomenada “Dinamitzem el Consell Consultiu de la Gent Gran de la Ribera d’Ebre.

– Decret 67/2006, 13/7/2006, pel qual s’aprova el lliurament de l’assignació als diversos grups polítics comarcals.

11. Es va rebutjar per 11 vots en contra (PSC-PM, ERC-AM i 1 de CiU) i 5 a favor (CiU) una moció presentada pel Grup Comarcal de Convergència i Unió en suport a la instal·lació d’una central de cicle combinat al terme municipal de Riba-roja d’Ebre.

12. Es va aprovar una moció presentada pel Grup Comarcal de Convergència i Unió en relació al nou Estatut d’Autonomia. La moció sol·licita al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat, que el nou Estatut, voluntat inequívoca del poble de Catalunya, la qual es desprèn del resultat del referèndum del 18 de juny, que es vinculi el mateix al nom de Miravet, tal com va passar amb els Estatuts de Núria i Sau.

13. En el punt de control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern, es va donar de les resolucions de Gerència números 49/2006, de 20/6/2006, a 58/2006, de 18 de juliol; i dels Decrets de Presidència 59/2006, de 22/6/2006, a 68/2006, de 20/7/2006 i de les actes de la Comissió de Govern Comarcal corresponents a les sessions de 7/2006, de 21/6/2006 i 8/2006, de 26/6/2006.

14. En Ple va finalitzar amb un seguit d’informacions de presidència i el torn de prec i preguntes.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: