Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Acords del Ple del Consell Comarcal del 26 de juny de 2006

26 juny 2006 · Noticies

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre va celebrar sessió plenària el dia 26 de juny de 2006. Els principals acords adoptats van ser els següents (si no es diu res, per unanimitat):

1. Es va llegir i es va aprovar l’acta de la sessió anterior.

2. Es va aprovar el conveni anual entre el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebmre i l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat per a la coordinació de l’activitat en matèria de consum. El conveni preveu una aportació econòmica al Consell Comarcal per valor de 29.500 euros durant el 2006..

3. Es va aprovar el conveni entre el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat relatiu a l’Oficina d’Habitatge de la Ribera d’Ebre. El conveni preveu una aportació econòmica al Consell Comarcal per part del Departament de 22.000 euros durant el 2006.

4. Es va aprovar una modificació del pressupost del Consell Comarcal per a 2006, de suplement i habilitació de crèdits finançats pel romanent líquid de tresoreria de l’any 2005 i nous i/o majors ingressos. Es van habilitar partides per import d’1,1 milions d’euros per a operacions ordinàries i per a l’adquisió d’un solar, construcció d’una nau i adquisió de maquinària per a arranjar . També es va aprovar ampliar una partida existent amb 610.000 euros per a l’adequació de les instal·lacions de la seu comarcal.

5. Es van ratificar diversos decrets de Presidència.

6. Es va efectuar la sessió de control i fiscalització dels òrgans de govern.

7. El president va fer públiques diverses informacions d’interès als consellers, entre les quals l’entrada en servei el proper curs d’una Escola Oficial d’Idiomes a la comarca.

8. El Ple va finalitzar amb un torn de precs i preguntes.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: