Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

29 maig 2006 · Noticies

Abans de començar el Ple, el portaveu del CiU va proposar d’incloure a l’orde del dia una sobre la seguretat ciutadana a la comarca, que posteriorment va ser aprovada per unanimitat.

1. Es va donar lectura i es va aprovar l’acta de la sessió núm. 4/2006, de 27/4/2006.

2. Es va aprovar renovar el conveni de col·laboració entre l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per a la venda de les publicacions editades pels departaments de la Generalitat de Catalunya i pels seus organismes.

3. Es va aprovar la creació d’un Punt d’Informació Cadastral a la comarca de la Ribera d’Ebre.

4. Es van ratificar decrets de Presidència.

5. En l’apartat de control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern, I: es va donar compte dels darrers decrets de Presidència, resolucions de Gerència, i actes de les sessions de la Comissió de Govern Comarcal.

6. En l’apartat de control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern, II: el president comarcal va comunicar diverses informacions als consellers.

7. El ple es va tancar amb el preceptiu torn de precs i preguntes.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: