Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Principals acords del Ple del Consell Comarcal de 27 d’abril de 2006

27 abril 2006 · Noticies

El Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre es va reunir el dimecres, 27 d’abril de 2006, en sessió plenària ordinària. Es van adoptar els acords següents (si no es diu res, per unanimitat):

1. Es va donar lectura i es va aprovar l’acta de la sessió núm. 3/2006, de 29/3/2006.

2. Es va aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per a la implementació del mòdul de tramitació telemàtica e-TRAM.

3. Es va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per a activitats formatives. Aquest conveni preveu que les activitats de l’EAPC a la comarca es facin a la seu comarcal.

4. Es va aprovar la modificació de la plantilla de personal del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, per donar cabuda a la figura del professional d’atencions educatives familiars.

5. Es va aprovar una moció de suport al Congrés del Món Rural de Catalunya. Rural 06.

6. Es va ratificar, per 10 vots a favor (PM i ERC-AM) i 7 abstencions (CiU) l’acord de la Junta de Govern del Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta de data 11/4/2006, pel qual s’aprovà inicialment la 3a modificació dels estatuts del Consorci.

7. Es van ratificar diversos decrets de Presidència.

8. En l’apartat de control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern, es va donar compte de decrets de Presidència, resolucions de Gerència, i actes de les sessions de la Comissió de Govern Comarcal.

9. El president va donar diferents informacions als membres del ple.

10. El ple va acabar amb el preceptiu torn de precs i preguntes.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: