Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Principals acords del Ple del Consell Comarcal

29 març 2006 · Noticies

1. Es va donar lectura i es va aprovar l’acta de la sessió anterior.

2.Es va aprovar inicialment el Reglament del Servei d’Ajuda a Domicili del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.

3.Es va aprovar inicialment el Reglament del Servei de Teleassistència Domiciliària. Aquest acord permet oferir als ciutadans i ciutadanes de la comarca un millor servei en el cuidatge i l’assistència de les seves necessitats d’autonomia i independència dins el seu domicili.

4.Es va adjudicar el concurs públic del contracte per a l’adquisició d’un vehicle destinat al transport de persones a la comarca de la Ribera d’Ebre amb dos places per a persones amb mobilitat reduïda, d’acord amb la proposta d’adjudicació feta per la Mesa de contractació, a favor de l’empresa Auto Distribución, SL, pel preu oferit de 74.028 euros, IVA inclòs.

5.Es va aprovar per majoria absoluta (amb una abstenció del grup PSC-PM) donar suport a l’entitat Club Gimnàstic de Tarragona en la seva sol·licitud a l’Honorable Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya perquè li sigui atorgada la Creu de Sant Jordi, amb motiu del 120è aniversari de la seva creació i en reconeixement a la seua trajectòria.

6.Es va aprovar instar el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat la necessitat de compliment i execució integral de les actuacions que es troben reflectides dins el Pla d’infraestructures de transport de Catalunya pel que fa a la comarca de la Ribera d’Ebre. Ampliar, millorar i incloure dins el Pla d’infraestructures de Transport de Catalunya setze actuacions no previstes que afecten la comarca de la Ribera d’Ebre i palesar la necessitat d’execució d’aquestes propostes de millora de la xarxa viària i ferroviària de la comarca de la Ribera d’Ebre per poder oferir als ciutadans i ciutadanes de la comarca uns serveis mínims de prevenció i seguretat per a supòsits d’emergència nuclear a Ascó i química a Flix.

7. Es va aprovar manifestar la preocupació del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per l’estat actual que es troba la propagació de la mosca negra a la comarca. També es va instar la Delegació del Govern de les Terres de l’Ebre i els departaments d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Medi Ambient i Habitatge i Salut de la Generalitat de Catalunya perquè endeguin les actuacions necessàries per donar una via de solució real i efectiva contra la propagació de la mosca negra. Finalment, es va exigir l’inici de les línies de subvenció i/o ajut necessaris per a finançar les actuacions corresponents per a frenar-ne el desenvolupament i l’eradicació.

8. Es van ratificar els decrets de Presidència següents: Decret 12/2006, de 23/02/2006, pel qual s’aprova lliurar al Consell Esportiu de la Ribera d’Ebre un ajut en concepte de suport a les actuacions, activitats i altres tasques que ha desenvolupat l’entitat durant el curs escolar 2004-2005. Decret 13/2006, de 23/02/2006, pel qual s’aprova acollir el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre en els registres de dominis.cat. Decret 14/2006, de 27/02/2006, pel qual s’accepta una subvenció atorgada pel Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya consistent en millorar la gestió interna i la prestació de serveis als ciutadans, mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació. Decret 16/2006, 2/3/2006, pel qual s’aprova l’estudi titulat “Estudi, diagnòstic i participació de les dones de la comarca de la Ribera d’Ebre”. Decret 17/2006, 7/3/2006, pel qual s’aprova l’atorgament dels ajuts al fons social al personal de l’entitat que ho va sol·licitar.
Decret 18/2006, 08/3/2006, pel qual s’aprova acollir l’”Estudi, diagnòstic i participació de les dones de la comarca de la Ribera d’Ebre”, dins la resolució PRE/356/2006, de 20 de febrer. Decret 23/2006, 20/3/2006, pel qual s’aprova acollir l’entitat a la convocatòria d’ajuts a entitats locals que programin activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional durant l’any 2006.

9. Es va donar compte compte de les resolucions de Gerència números 17/2006, de 23/2/2006, a 19/2006, de 21/3/2006; i dels Decrets de Presidència 11/2005, de 22/2/2006, a 24/2006, de 21/3/2006 i de l’acta de la Comissió de Govern Comarcal corresponent a les sessions de 2/2006, de 16/2/2006.

10. El president va donar diferents informacions d’interès a la resta de membres del Ple.

11. No hi va haver precs ni preguntes.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: