Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Principals acords del Ple del Consell Comarcal de 27 de febrer

28 febrer 2006 · Noticies

El Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre es va reunir en sessió ordinària deel 27/2/2006. Es van adoptar els acords següents (si no es diu res, per unanimitat):

1. Es va donar lectura i es va aprovar l’acta de la sessió núm. 1/2006, de 30/1/2006.

2. Es va aprovar el conveni entre el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per establir les funcions bàsiques del Telecentre de la Ribera d’Ebre.

3. Es va aprovar l’adhesió al conveni entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACMC), en l’execució de programes que són de competència de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil

4. Es van aprovar les bases reguladores de la concessió durant el 2006, de subvencions públiques per al reequilibri territorial comarcal als ajuntaments de la comarca que no poden ser beneficiaris de les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals.

5. Es van ratificar els decrets de Presidència 9/2006, de 20/02/2006, pel qual s’aprova la llista provisional d’admesos i exclosos, tribunal i data d’inici de les proves per a proveir una plaça de treballador/ora social de la plantilla de personal del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, i 10/2006, de 20/02/2006, pel qual s’aprova la llista provisional d’admesos i exclosos, tribunal i data d’inici de les proves per a proveir una plaça de tècnic mig de joventut de la plantilla de personal del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.

6. En el punt de control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern es va donar compte de les resolucions de Gerència números 8/2006, de 30/1/2006, a 16/2006, de 17 de febrer; dels decrets de Presidència 5/2005, de 25/1/2006, a 10/2006, de 20/2/2006, i de l’acta de la Comissió de Govern Comarcal corresponent a les sessions de 1/2006, de 19/1/2006.

7. El president va fer públiques diferents informacions d’actualitat comarcal.

8. El Ple es va acabar amb un seguit de precs i preguntes dels consellers.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: