Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Renfe garantix els serveis que presta a la Ribera d’Ebre

20 febrer 2006 · Noticies

La Gerència de Regionals de Renfe ha manifestat en una carta tramesa al president comarcal, Josep Solé, que “no té previst en cap cas disminuir les prestacions dels serveis actuals, tant en freqüència com en qualitat” a la comarca de la Ribera d’Ebre. D’aquesta manera la companyia ferroviària respon a l’acord de Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre del 19 d’abril de 2005, en què, entre d’altres, es demanava a Renfe “una declaració explícita de la seva voluntat de mantenir, millorar i augmentar la freqüència, qualitat i servei dels trens de viatgers amb destinació o inici en els pobles de les nostres comarques”.

Quant a la petició de millores en les infraestructures de la línia ferroviària que passa per la Ribera d’Ebre, la Gerència de Regionals de Renfe comunica al president comarcal que d’aquesta petició n’ha passat còpia a l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif), comptenet en la matèria.

S’adjunta text de la moció aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre el dia 19 d’abril de 2005:

“MOCIÓ PER AL MANTENIMENT I MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES DE LA LINEA REUS-CASP.

Des de fa més de cent anys la línia de ferrocarril que transcorre des de Reus fins a Casp ha suposat per als pobles i les seves comarques un eix de vegades únic i un pont de comunicació cap a les grans ciutats i centres econòmics veïns. Malgrat tot, fa massa anys que un continu degoteig de tancaments d’estacions, de baixadors, de jubilacions de personal ha produït que l’atenció al ciutadà i al propi servei públic de transport s’hagi ressentit profundament tant en el manteniment de les instal·lacions com en el nombre de trens que tenien previst el seu pas per la zona.

L’entrada en funcionament de la línia AVE Lleida-Madrid ha suposat de fet que l’únic Talgo que tenia parada a la comarca ha vist variat el seu recorregut desviant-se cap a altres vies que suposadament són més rendibles. S’han reduït igualment els trens que van cap a Saragossa. L’estat d’abandó que es troba actualment la línia comporta que molts usuaris potencials així com els que diàriament han d’utilitzar les línies es vegin decebuts i desmotivats per un mitjà de transport que pretén ser curós i respectuós amb el medi ambient.

Atès que sembla gairebé inevitable, cada vegada més, que aquesta línia pugui convertir-se en una línia secundària o només per a mercaderies.

Vist que el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha manifestat en nombroses ocasions la seva profunda preocupació pel futur de la línia Reus-Saragossa.

El Ple, debatut l’assumpte, acorda per UNANIMITAT:

PRIMER. Sol·licitar de l’empresa RENFE, titular de la línia fèrria Reus-Casp, una declaració explícita de la seva voluntat de mantenir, millorar i augmentar la freqüència, qualitat i servei dels trens de viatgers amb destinació o inici en els pobles de les nostres comarques.

SEGON. Exigir de l’empresa RENFE l’adopció de les mesures corresponents amb la finalitat de garantir que totes les estacions i baixadors de la línia disposin dels serveis bàsics que són necessaris perquè es puguin oferir als viatgers en tot moment la informació suficient per a garantir l’ús adequat del servei públic de transport, així com màquines expenedores de bitllets.

TERCER. Exigir de l’empresa RENFE el manteniment de la línia Reus-Saragossa com a prioritària i que s’hi realitzin les inversions en infraestructures i manteniments necessaris, tant sigui en personal com en les instal·lacions, i que els trens que tinguin la fi del trajecte a la comarca puguin arribar fins a Riba-roja d’Ebre.

QUART. Traslladar aquest acord al Ministeri de Foment, al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, i a la companyia RENFE, perquè el tinguin en consideració a l’hora de projectar possibles objectius referents a aquesta línia de ferrocarril.

QUINT. Traslladar aquest acord als ajuntaments de la comarca de la Ribera d’Ebre, sol·licitant l’adhesió al present.

SEXT. Traslladar el present acord als consells comarcals del Priorat i el Baix Camp, sol·licitant que adoptin mocions de suport a aquest acord, així com que el traslladin als seus ajuntaments respectius.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: