Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Principals acords del Ple del Consell Comarcal

30 gener 2006 · Noticies

1. S’ha llegit i s’ha aprovat l’acta de la sessió núm. 12/2005, de 22/12/2005.

2. S’ha aprovat el Pla comarcal de joventut per a l’any 2006, un document que definix les polítiques i les actuacions en matèria juvenil a la comarca. Disposa d’un pressupost de 50.000 euros, dels quals 25.000 els aporta el Consell Comarcal. La resta del pressupost va a càrrec de l’aportació de la Secretaria General de Joventut (23.000 euros) i d’altres ingressos (2.000 euros). La Secretaria General també es fa càrrec de la contractació d’un tècnic de suport.

3. S’ha aprovat l’expedient de contractació d’una actuació inclosa dins el programa Xarxa 41, titulada “Adquisició d’un vehicle destinat al transport de persones a la comarca de la Ribera d’Ebre amb dues places per a persones amb mobilitat reduïda”. Aquesta adquisició està pressupostada en 70.000 euros.

4. S’ha aprovat inicialment, amb el vot a favor dels 10 consellers dels grups del govern (PSC-PM i ERC-AM) i l’abstenció dels vuit consellers comarcals del grup de CiU presents al Ple, el pressupost comarcal general i de la plantilla del personal per a l’exercici de 2006. El pressupost és de 3.964.297,82 euros, la qual cosa representa un increment de l’1,65% respecte al pressupost anterior.

5. S’ha aprovat la proposta de nomenament dels representants del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre a la Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. En concret, s’han nomenat els representants titulars següents: Josep Solé Arnal (PSC-PM) i Fidel Ciurana Chertó (ERC-AM), i s’ha proposat al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat el nomenament de Jordi Borràs i Ollé (CiU), mitjançant una modifiucació de la normativa que regula el funcionament de la comissió esmentada per garantir millor la representativitat de la comarca i la pluralitat de l’òrgan.

6. S’han ratificat els decrets de Presidència 133 i 134 de 2005 i 2 i 3 de 2006.

7. En l’apartat de control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern, en primer lIoc, s’ha donat compte dels decrets de Presidència 132/2005 i 4/2006; les resolucions de Gerència, de la 136 a la 138 de 2005 i de l’1 al 7 de 2006, i les actes de les sessions de la Comissió de Govern comarcal 11 i 12 de 2005.

8. El president comarcal, Josep Solé Arnal, ha fet públiques un seguit d’informacions d’interès, i els consellers Bernat Pellisa i Josep Bru han informat sobre la situació del subministrament elèctric als municipis de Rasquera i Ginestar, dels quals, respectivament, en són alcaldes.

9. El Ple ha finalitzat amb un torn de precs i Preguntes.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: