Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Principals acords del Ple del Consell Comarcal

30 novembre 2005 · Noticies

El Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre s’ha reunit aquest dimecres 30 de novembre. S’han adoptat els acords següents (si no es diu res, per unanimitat):

1. S’ha llegit i s’ha aprovat l’acta de la sessió núm. 10/2005, de 26/10/2005.

2. S’ha donat compte als consellers comarcals de les resolucions de la Presidència en matèria de nomenaments de vicepresidents i establiment del cartipàs comarcal de govern. La principal novetat és el nomenament de Pere Muñoz (ERC) com a vicepresident segon i l’atribució de les carteres d’Educació, Dona, Comerç, Consum i Immigració a la consellera Pilar Ten.

3. S’han aprovat, amb els vots a favor de l’equip de govern (PM i ERC-AM) i en contra del grup de CiU, les Bases d’ajuts als ajuntaments de la comarca en el marc dels programes d’ajuts de música i plàstica a l’ensenyament primari i secundari obligatoris i d’escoles municipals de música i plàstica, curs 2005/2006.

4. S’han aprovat, amb els vots a favor de l’equip de govern (PM i ERC-AM) i en contra del grup de CiU, les Bases que regeixen la concessió de subvencions als ajuntaments de la comarca destinades a l’arranjament i millora de camins municipals, programa 2005, a executar l’any 2006.

5. S’han aprovat les Bases del concurs-oposició de les vacants incloses dins l’oferta pública d’ocupació del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.

6. S’ha aprovat el conveni 2005-2008 per a la cooperació interadministrativa entre el Departament de Benestar i Família, i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre en matèria de serveis socials i benestar i família.

7. S’ha aprovat la denúncia del conveni de cooperació i addendes entre l’Ajuntament de Móra la Nova i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per la cessió d’ús i funcionament del centre d’informació turística comarcal del Mas de la Coixa.

8. S’ha retirat de l’orde del dia la proposta d’incorporació del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre a la Fundació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari i Industrial, a l’espera de disposar dels informes jurídics i administratius necessaris.

9. S’ha aprovat definitivament, amb els vots a favor de l’equip de govern (PM i ERC-AM) i en contra del grup de CiU, l’expedient de modificació 3/2005, del pressupost del Consell Comarcal per al 2005, mitjançant suplement i habilitació finançat pel romanent líquid de tresoreria de l’any 2004, nous i majors ingressos i transferència de crèdits.

10. S’han ratificat decrets de Presidència.

11. En l’apartat de control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern s’ha donat compte de decrets de Presidència, resolucions de Gerència, i actes de les sessions de la Comissió de Govern Comarcal.

12. En l’apartat de control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern, II: el president ha donat un seguit d’informacions d’interès als consellers.

13. Els consellers han pres coneixement de la renúncia al càrrec de conseller comarcal formulada per Josep Antoni Papaseit i Pallejà (CiU).

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: