Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Principals acords de la sessió del Ple comarcal del dia 26 d’octubre

27 octubre 2005 · Noticies

El Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre va reunir-se en sessió plenària el dia 26/10/2005, a les 20 hores. Es van adoptar els acords següents (si no es diu res, per unanimitat):

1. Es va donar lectura i es va va aprovar l’acta de la sessió núm. 9/2005, de 22/9/2005.

2. Es va celebrar l’acte de presa de possessió del nou càrrec de consellera comarcal de la Sra. M. Pilar Ten i Bartual (PM), regidora de Rasquera, qui ocupa l’escó que va deixar vacant l’exconseller Sr. Joan Enric Benavent Ferran, regidor de Móra la Nova.

3. Es van aprovar els convenis de col·laboració entre onze ajuntaments de la comarca (tots tret de Flix, Móra d’Ebre i Rasquera) i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, per al cofinançament del servei públic comarcal “Servei discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari, transport escolar col·lectiu de
caràcter no gratuït, a les línies respectives en el curs 2005/2006”. Es tracta d’un acord que permet la utilització de les línies del transport escolar d’alumnat d’ensenyaments obligatori per part d’alumnat d’ensenyament no obligatori.

4. Es va retirar de l’orde del dia el punt d’aprovació de les Bases que regeixen la concessió de subvencions als ajuntaments de la comarca destinades a l’arranjament i millora de camins municipals, programa 2005, a executar l’any 2006.

5. Es va aprovar inicialment amb els vots de l’equip de govern (PM i ERC) i l’abtenció dels consellers de CiU l’expedient de modificació 3/2005, del pressupost del Consell Comarcal per al 2005, mitjançant suplement i habilitació finançat pel romanent líquid de tresoreria de l’any 2004, nous i majors ingressos i transferència de crèdits.

6. Es va aprovar donar de baixa un seguit de drets reconeguts pendents de cobraments de pressupostos tancats.

7. Es va aprovar amb els vots de l’equip de govern (PM i ERC) i l’abtenció dels consellers de CiU el Conveni col·lectiu i el Pacte de Funcionaris del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. És la primera vegada que l’ens comarcal aprova un conveni col·lectiu i pacte que regula les relacions laborals a la institució. Entre els punts més destcats de l’acord hi ha la implantació de la jornada de 35 hores setmanals a l’estiu i la creació d’un fons d’acció social.

8. Es va retirar de l’orde del dia el punt d’aprovació de les Bases d’ajuts als ajuntaments de la comarca en el marc dels programes d’ajuts de música i plàstica a l’ensenyament primària i secundària obligatoris i d’escoles municipals de música i plàstica, curs 2005/2006.

9. Es va aprovar la modificació de l’annex III del conveni entre els ajuntaments de la
comarca i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, en matèria de gestió de residus
municipals. Aquesta modificació s’efectua perquè es pugui aplicar el canvi de sistema d’imputació de costos del servei als municipis de la comarca. Ara els ajuntaments assumixen el cost del servei de residus en funció dels seus habitants. A partir de l’1 de gener de 2006 assumiran el cost del volum de tones que generi cada municipi.

10. Es va aprovar la moció en suport a la implantació i accés suficient de les noves tecnologies a tots els municipis de la Ribera d’Ebre. La moció reclama a les companyies de telefonia i de serveis d’Internet que dotin la comarca d’una millor covertura d’aquests serveis.

11. Es va aprovar una moció de suport a l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Es tracta de la moció consensuada per les entitats municipalistes catalanes.

12. Es va incloure d’urgència un nou punt a l’orde del dia. En concret, una moció, aprovada per unanimitat, reivindicant millores a la línia ferroviària Reus-Casp en el seu pas per la comarca. Era la tercera vegada que el Consell Comarcal es pronunciava unànimement en aquest sentit.

14. Es van ratificar diversos de decrets de Presidència.

13. Es va efectuar la sessió de control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern. Es va donar compte dels darrers decrets de Presidència, les resolucions de Gerència, i les actes de les sessions de la Comissió de Govern Comarcal.
14.El president va fer públiques un seguit d’informacions d’interès a la resta de membres del Ple.

15. El ple es va acabar amb un torn obert de precs i preguntes.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: