Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Ple del Consell Comarcal

21 setembre 2005 · Noticies

S’ha convocat sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per al
proper dia dijous 22/9/2005, a les 18.00 hores, amb l’orde del dia següent:

1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions núm. 7/2005, de 25/7/2005 i 8/2005, de 4/8/2005.

2. Nomenament dels representants i presa de coneixement dels membres de les diverses àrees ccomarcals i altres ens en què participa el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.

3. Aprovació de les Bases que regeixen la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts econòmics de caràcter individual a les famílies per al pagament de les llars d’infants en el curs 2005-2006, i de les Bases que regeixen la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts
econòmics de caràcter individual per a l’adquisició de llibres escolars en el curs 2005-2006.

4. Aprovació de les Bases que han de regir la concessió d’ajuts econòmics en matèria de menjador escolar, per motius socioeconòmics o geogràfics, a les famílies dels alumnes que no tenen dret a la gratuïtat d’aquest servei, en el curs 2005/2006 i aprovació de les Bases que han de regir la concessió d’ajuts econòmics en matèria de transport escolar a les famílies dels alumnes que no tenen dret a la gratuïtat d’aquest servei, en el curs 2005/2006.

5. Aprovació dels comptes generals comarcals corresponents a l’exercici de 2004.

6. Aprovació del conveni d’encàrrec de gestió entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, relatiu a l’oficina d’habitatge existent a l’entitat.

7. Aprovació de la inclusió dins el programa de cofinançament del Fons europeus de desenvolupament regional FEDER anualitat 2006, de l’actuació comarcal titulada “Projecte
d’intervenció pel desenvolupament turístic del camí de Sirga”, per a la dinamització del
patrimoni de la Ribera d’Ebre.

8. Fixació dels barems aplicables a la concessió d’ajuts directes en matèria de transport a les famílies de l’alumnat amb dret de desplaçament gratuït, en el curs 2005-2006.

9. Moció per a la reforma parcial del Reglament del Registre Civil per a realitzar les inscripcions de la Secció III, defuncions, al Registre Civil Municipal corresponent al domicili de la persona difunta.

10. Moció presentada per Unió de Pagesos sobre la crisis del sector productor fructícola de Catalunya.

11. Ratificació de decrets de Presidència.

12. Control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern, I: decrets de Presidència, resolucions de Gerència, i actes de les sessions de la Comissió de Govern comarcal.

13. Control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern, II: Informacions de Presidència.

14. Presa de coneixement de la renúncia presentada pel Sr. Joan Enric Benavent Ferran al càrrec de conseller del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.

15. Precs i preguntes.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: