Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Presentada l’anàlisi de la percepció social a la Ribera d’Ebre vers la sostenibilitat

15 setembre 2005 · Noticies

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha presentat avui l’Anàlisi de la percepció social a la Ribera d’Ebre vers la sostenibilitat, un estudi realitzat per l’empresa Ceres, que s’ha elaborat mitjançant entrevistes a 400 ciutadans de la comarca.

L’objectiu de la present consulta és el de servir d’estudi base i representatiu de les percepcions generals de la població de la comarca vers la sostenibilitat. L’univers d’estudi està format per tots els individus majors de 17 anys residents a la comarca de la Ribera d’Ebre, que segons dades facilitades pel Consell Comarcal del 2003 eren un total de 22.464. La mostra ha estat de 400 individus, seleccionats a partir de les quotes de municipi de residència, sexe i edat existents entre la població total de la comarca. La selecció dels individus enquestats ha estat mitjançant tècniques aleatòries. El treball de camp es va realitzar entre els dies 15 i 22 de juliol de 2005 mitjançant la passació telefònica d’un qüestionari estructurat i dirigit.

Principals conclusions

En el capítol de conclusions, l’anàlisi indica que el 64,7% opina que a la Ribera d’Ebre es viu bé, i el 60,4% que es viu igual que ara fa 4 anys.

La major part dels enquestats té una percepció elevada d’existència de problemàtiques i/o mancances comarcals, centrada en aspectes econòmics i en la manca de determinats serveis. Concretament, les principals preocupacions dels consultats són:
La manca de treball.
La manca de transport públic interurbà.
La manca d’indústria.
Els problemes del sector agrícola (preu de la fruita, sequera…).
La manca de serveis sanitaris.
La manca de serveis en general.

Altrament, els reberencs opinen que la construcció i el comerç i serveis són sectors que semblen estar en molt bona situació a nivell comarcal. Però la indústria i sobretot l’agricultura tindrien problemes importants.

Quant a aspectes socials, hi ha una percepció molt positiva de la cohesió social existent entre la població de la comarca i una percepció molt elevada de seguretat ciutadana. Sobre la quantitat d’immigrants a la comarca, la mitat dels enquestats consideren que és tolerable i l’altra mitat, excessiva.

Quant a les infraestructures, hi ha unes valoracions generals molt positives gairebé totes les infraestructures, equipaments i serveis plantejats. Hi ha una valoració ambivalent del transport públic interurbà, segurament influenciada per necessitats particulars.

En matèria mediambiental, les valoracions generals molt positives en gairebé tots els aspectes ambientals plantejats, però existix una valoració ambivalent quant als aqüífers i hi ha una percepció negativa de l’estat del riu Ebre.

Actuacions de futur

L’anàlisi planteja diverses actuacions de futur que cal escometre a la Ribera d’Ebre. Així, els enquestats opinen que cal millorar els aspectes econòmics,sobretot pel que fa a la creació de llocs de treball a través de l’atracció d’indústries i empreses a la comarca. Concretament, les millores més urgents percebudes han estat:

Creació llocs treball.
Atracció indústries i empreses.
Millora del servei de transport públic interurbà.
Potenciació sector agrícola.
Neteja i protecció del riu.
Millora de carreteres.

Els consultats atorguen les principals responsabilitats de dur a terme les actuacions que perceben com més necessàries al govern autonòmic, als ajuntaments i al Consell Comarcal, quedant el propi paper a jugar pels ciutadans en un pla molt secundari en qualsevol de les actuacions.

D’altra banda, els ajuntaments haurien de tenir un paper més important en les tasques de millorar serveis, infraestructures i equipaments, mentre que el govern autonòmic seria més prioritari quant a la resta de categories, a excepció de la millora d’equipaments, on el Consell Comarcal hauria de portar les regnes.

Finalment, el 35,3% dels enquestats han sentit parlar del concepte de sostenibilitat, principalmentels residents a Ascó, els més joves i els de 36-55 anys i els qui tenen un nivell d’estudis alt. Un 64,7% no han sentit parlar d’aquest concepte, principalment:
els residents a Benissanet, Miravet, Móra la Nova, Rasquera i Riba-roja d’Ebre; els majors de 55 anys, els qui tenen un nivell d’estudis baix, les mestresses de casa i els jubilats.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: