Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Principals acords de la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal

25 juliol 2005 · Noticies

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha efectuat aquest dilluns, 25 de juliol de 2005, una reunió plenària ordinària. S’han adoptat els acords següents (si no es diu res, per unanimitat):

1. S’ha donat lectura i s’ha aprovat l’acta de la sessió núm. 6/2005, de 30/6/2005.
2. S’han aprovat les bases del concurs oposició de les vacants incloses dins de l’oferta pública d’ocupació del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per a l’any 2005. En concret, les vacants de personal funcionari són dos places d’auxiliar administratiu del grup B (una de les quals reservada a personal amb disminució) que s’adjudicaran per concurs oposició lliure. Les vacants de personal laboral fix són una plaça d’educadora social , del grup B, que s’adjudicarà per concurs oposició lliure.
3. S’ha aprovat amb 8 vots a favor (ERC-AM i PM) i 7 en contra (CiU), una moció sobre la proposta d’ampliació de la Xarxa Natura 2000. Aquesta moció, entre d’altres qüestions, reclama de les administracions superiors compensacions per als municipis que vegin afectat part del seu terme municipal per aquesta figura de protecció mediambiental.
4. S’ha aprovat una moció en suport de la recuperació agrícola i de prevenció d’incendis forestals. Es tracta d’una moció similar a la que anteriorment han aprovat els consells comarcals del Priorat i les Garrigues, dos comarques que juntament amb la de la Ribera d’Ebre han patit darrerament incendis importants, com el declarat a la darreria del mes de maig al terme de Margalef (Priorat) i que va cremar 101 hectàrees dels termes municipals de la Palma d’Ebre i Flix. La moció demana a l’Administració que articuli ajuts per als propietaris de finques agrícoles i terrenys forestals afectats pels incendis.
5. S’han ratificat cinc decrets de Presidència adoptats pel procediment d’urgència.
6. El preisdent comarcal ha donat un seguit d’informacions a la resta de membres del ple sobre la signatura d’un conveni amb l’empresa Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II, la visita a la comarca de la directora general de Turisme, Isabel Galobrades; l’atorgament d’una subvenció de 12.000 euros per part de l’Institut Català de la Dona per a finançar activitats organitzades per associacions de dones de la comarca; la reunió de la comissió de seguiment de la planta de tractament de residus de Tivissa i els terminis de presentació de sol·licituds de subvenció per part dels ajuntaments per finançar projectes inclosos al programa PRODER.
7. El president comarcal, Pere Muñoz, ha presentat la renúncia al càrrec de president del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. Muñoz ha justificat la seua decisió en el fet del pacte de mandat subscrit amb el grup de Progrés Municipal (PM) pel qual els dos primers anys del mandat la presidència ha recaigut en un membre d’ERC-AM i els dos darrers anys a un membre del grup PM. En aquest punt ha assumit la presidència en funcions el vicepresident comarcal, Josep Solé Arnal (PM).
9. El Ple ha finalitzat amb un torn de precs i preguntes.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: