Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Principals acords de la reunió del Ple del Consell Comarcal

30 juny 2005 · Noticies

S’ha reunit en sessió plenària ordinària el Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. S’han adoptat els acords següents (si no es diu res, per unanimitat):

1. S’ha donat lectura i s’ha aprovat l’acta de la sessió núm. 5/2005, de 25/5/2005.
2. S’ha aprovat el conveni entre el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i la Fundació Privada Catalana per al Progrés del Món Rural de promoció comarcal a la Ribera d’Ebre, a través del qual el Consell Comarcal rebrà una aportació de 3.600 euros.
3. S’ha aprovat el conveni entre el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per establir les funcions bàsiques del Telecentre de la Ribera d’Ebre, amb una aportació al Consell Comarcal de 25.000 euros per a l’any 2005.
4. S’ha aprovat el conveni entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidència, i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, de suport al Pla Comarcal de Joventut per a l’any 2005, dotat amb 46.000 euros.
5. S’ha aprovat el conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per a la coordinació de les actuacions en matèria de consum, amb una aportació de 38.000 euros al Consell Comarcal.
6. S’ha aprovat inicialment per 10 vots a favor (ERC-PM) i 9 abstencions (CiU) l’expedient de modificació 2/2005, del pressupost del Consell Comarcal per al 2005, mitjançant suplement i habilitació finançat pel romanent líquid de tresoreria i majors ingressos. Aquesta modificació del pressupost afecta diverses partides amb un import de 336.392,33 euros provinents del romanent de tresoreria de lliure disposició de l’any 2004 (261.860 euros) i de nous ingressos procedents de diferents aportacions de Departament de la Generalitat (74.532,33 euros).
7. S’ha aprovat la moció d’adhesió, a la proposta de l’Ajuntament de Balsareny, de suport a la candidatura del Sr. Pere Casaldàliga i la Prelazia Sao Fèlix d’Araguaia al premi Príncep d’Astúries de la Concòrdia per la tasca desenvolupada per part del bisbe català a la Prelazia de Sao Fèlix d’Araguaia.
8. S’han ratificat els decrets de Presidència 43, 47 i 49 de 2005.
9. En l’apartat de control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern s’ha donat compte dels decrets de Presidència del 42 al 53 de 2005, de les resolucions de Gerència de la 51 a la 63 de 2005 i de l’acta de la sessió de la Comissió de Govern Comarcal 5/2005.
10. El ple ha acabat amb el punt de control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern, on s’han donat diverses informacions de Presidència i s’ha obert un torn de precs i preguntes.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: