Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Principals acords de la reunió del Ple del Consell Comarcal del 31 de març de 2005

1 abril 2005 · Noticies

En començar el ple, els consellers han aprovat incloure a l’orde del dia el debat d’una moció del grup de Convergència i Unió per a la inclusió de la resta d’abocadors de la comarca de la Ribera d’Ebre a la recent creada comissió de seguiment del dipòsit controlat de residus urbans de Tivissa.

1. S’ha llegit i s’ha aprovat l’acta de la sessió núm. 2/2005, de 23/2/2005.
2. S’ha aprovat el conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per a la realització del Pla territorial de ciutadania i immigració de la comarca de la Ribera d’Ebre. Aquest conveni determina que el Consell Comarcal assumirà la gestió del Pla comarcal d’immigració, que actualment efectuava l’Associació per al Desenvolupament Rural de la Ribera d’Ebre (Adribe) per tal d’aprofitar millor els recursos i la infraestructura de què disposa el Consell Comarcal.
3. S’ha aprovat el conveni de col·laboració econòmica entre els consells comarcals del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta per a la gestió administrativa de creació del Consorci per al Desenvolupament Turístic de les Terres de l’Ebre. Amb aquest conveni s’assumeix el pagament de la part proporcional de les despeses administratives ocasionades amb motiu de la constitució del consorci esmentat.
4. S’ha aprovat l’adhesió del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre al programa de teleassistència mòbil per a víctimes de violència de gènere (FEMP-IMSERSO). Mitjançant aquest acord, les víctimes de la violència de gènere a la comarca podran disposar de telèfons mòbils que els permetran estar localitzades i demanar ajuda, si escau, en tot moment.
5. S’ha aprovat l’oferta pública d’ocupació del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per a l’any 2005. En concret, es convocaran enguany els concursos oposició per cobrir dos places d’auxiliar administratiu i una d’educador social.
6. S’han ratificat els decrets de Presidència 18, 22, 23 i 26 de 2005.
7. S’ha rebutjat per nou vots en contra (ERC-AM i PM) i nou a favor (CiU) la moció del grup de Convergència i Unió per a la inclusió de la resta d’abocadors de la comarca de la Ribera d’Ebre a la recent creada comissió de seguiment del dipòsit controlat de residus urbans de Tivissa. Aquesta moció, entre d’altres consideracions, instava el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre a “incloure dins de les tasques a desenvolupar per la Comissió de Seguiment del Dipòsit Controlat de Residus de Tivissa, el control i fiscalització de les altres dos instal·lacions de dipòsit de residus existents a l’àmbit del Consorci per a la Gestió de Residus de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Priorat, concretament l’abocador de runes del municipi de Vinebre i l’abocador de residus tòxics industrials del municipi de Flix”. La moció ha sigut rebutjada per considerar els grups del govern que ja existeixen mecanismes de control suficients en els abocadors de la comarca, en especial en el cas de l’abocador del Racó de la Pubilla de Flix, en el marc de la comissió de seguiment sobre els vessaments de Flix creada per totes les administracions (central, autonòmica, comarcal i local), entre les quals el Consell Comarcal .
8. En el punt de control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern s’ha donat compte dels decrets de Presidència del 17 al 25 de 2005; de les resolucions de Gerència de l’12 al 30 de 2005, i de de l’acta 2/2005 de la Comissió de Govern Comarcal.
9. El ple s’ha acabat amb les informacions de Presidència i el torn de precs i preguntes dels consellers.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: