Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Principals acords del Ple del Consell Comarcal del dia 23 de febrer de 2005

23 febrer 2005 · Noticies

El Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre s’ha reunit avui, 23 de febrer, i ha adoptat els acords següents (si no es diu res, per unanimitat):

1. S’ha llegit i s’ha aprovat l’acta de la sessió núm. 1/2005, de 27/1/2005.

2. S’ha aprovat el conveni de col·laboració entre l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per a la disposició d’una aula per al desenvolupament de l’activitat formativa. Amb aquest conveni el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre es compromet a facilitar espais òptims per a la realització de cursos de l’EAPC a la comarca.

3. S’ha aprovat el conveni de col·laboració entre el Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre d’endegament d’una campanya de sensibilització sobre els sistemes de gestió de la qualitat turística. Mitjançant aquest conveni el Consell Comarcal es compromet a col·laborar en la difusió d’accions de promoció de la campanya i en l’organització de la logística de les activitats que es desenvolupin a la comarca.

4. S’ha aprovat l’addenda al conveni únic entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre de col·laboració i cooperació interadministrativa amb els consells comarcals a fi d’afavorir la prestació de competències de caràcter municipal. L’addenda establix que d’ara endavant la Diputació aplicarà increments de l’IPC anual a la quantitat global que aporta al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre en el marc del conveni únic.

5. S’han aprovat les Bases que regiran la concessió de bestretes als ajuntaments de la comarca destinades al finançament d’actuacions adreçades al desenvolupament rural del municipi mitjançant el foment de les obres de millora i implantació de nous regadius. El conveni establix la dotació d’una partida de 30.000 euros ampliables, que es destinaran a satisfer les peticions dels ajuntaments que hagin aportat recursos mitjançant convenis amb comunitats de regants de la comarca per a finançar obres de millora o ampliació de recs.

6 .S’ha aprovat una moció de suport a una gestió sostenible dels residus municipals en territoris considerats d’interès estratègic i general. Amb aquesta moció, el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre presenta una al·legació en el marc del procés de modificació de la Llei 6/93, reguladora dels residus a Catalunya. L’al·legació sol·licita que la comarca de la Ribera d’Ebre sigui considerada territori estratègic i general en l’esmentada llei, ja que a la contrada hi ha instal·lacions de tractament i disposició final de residus, i que les accions socials i econòmiques de la Generalitat directament encaminades a la realització d’infraestructures, equipaments i serveis s’ajustin a la consideració esmentada.

7. S’ha aprovat una moció en suport a la iniciativa del camí del pelegrinatge pel paisatge, la història, la cultura i l’esperit dels Països Catalans. Mitjançant aquest acord se sol·licita la inclusió al camí esmentat del tram troncal de l’intinerari per la comarca, entre Miravet i Garcia, i els brancs existents fins a altres pobles de la comarca.

8. S’han ratificat els decrets de Presidència números 11 i 12/2005.

9. En el punt de control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern s’ha donat compte dels decrets de Presidència del 7 al 16 de 2005; de les resolucions de Gerència de l’1 al 15 de 2005, i de de l’acta 1/2005 de la Comissió de Govern Comarcal.

10. La sessió s’ha tancat amb la presentació de les informacions de Presidència i dels precs i preguntes dels senyors consellers.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: