Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Principals acords de la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre de 17 de novembre de 2004

18 novembre 2004 · Noticies

El Ple del Consell Comarcal s’ha reunit avui en sessió ordinària. S’han adoptat els acords següents (si no es diu res, per unanimitat dels consellers presents):

1. S’ha donat lectura i s’ha aprovat l’acta de la sessió núm. 9/2004, de 26/10/2004.
2. Ha tingut lloc l’acte de presa de possessió del nou càrrec de consellera comarcal de la Sra. Gemma Carim i Gironès (CiU), que substitueix l’exconseller comarcal, Sr. Santiago Campos i Piñol (CiU), que va presentar la dimissió. [FOTOS]
3. S’han aprovat els convenis de col·laboració entre els ajuntaments d’Ascó, Benissanet, Garcia, Ginestar, Miravet, Móra la Nova, la Palma d’Ebre, Riba-roja d’Ebre, la Torre de l’Espanyol i Tivissa, i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, per al cofinançament del servei públic comarcal “servei discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari transport escolar col·lectiu caràcter no gratuït”, a les línies respectives en el curs 2004/2005, amb efectes retroactius al primer dia de la prestació del servei. Es tracta d’un conveni que regula el cofinançament del transports dels alumnes dels municipis esmentats que estudien ensenyaments no obligatoris a l’IES Julio Antonio de Móra d’Ebre.
4. S’han aprovat les Bases reguladores de la concessió de subvencions públiques per al foment de la implantació empresarial i l’ocupació estable a la comarca de la Ribera d’Ebre, programa 2005-2007. Aquests programa subvencionarà amb 2.000 euros per lloc de treball creat les empreses que creïn llocs de treball estables a la comarca, amb una durada mínima de tres anys, amb un límit de 15 per empresa i any, i amb un topall pressupostari de 100.000 euros anuals.
5. S’ha aprovat la liquidació de quotes municipals de cofinançament dels serveis socials comarcals, any 2004. Aquesta liquidació distribueix l’aportació que efectuen els ajuntaments de la comarca per finançar els serveis socials comarcals. En concret, cada ajuntament assumeix una aportació d’1,15 euros per habitant. En conjunt, els municipis aporten 25.918,16 euros, la qual cosa representa un 35%, aproximadament, del cost del servei durant l’any 2004.
6. S’ha aprovat l’adhesió al conveni entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACMC) per a l’execució de programes adreçats a la rehabilitació, reinserció, resocialització i reeducació del col·lectiu de joves de la comarca afectats per problemes en matèria de delictes menors.
7. S’han ratificat els decrets de Presidència números 105, 106, 109 i 112 de l’any 2004.
8. En l’apartat de control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern, en primer lloc s’ha donat compte dels decrets de Presidència del número 92 al 110 de 2004, de les resolucions de Gerència del número 114 a 147 de 2004, i de l’acta 10/2004 de la Comissió de Govern Comarcal.
9. En l’apartat de control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern, el president ha donat informació als consellers sobre diverses visites institucionals i diversos actes i gestions que s’han de celebrar en els pròxims dies. Seguidament ha tingut lloc el torn de precs i preguntes.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: